Menabo Merak Tilting 2 Baga?nik Na Hak Rowery

729,89

Opis

Menabo Merak Tilting 2 Baga?nik Na Hak Rowery

Baga?nik rowerowy na hak Merak Tiltingjest dobrym rozwi?zaniem, je?li zale?y Ci na wygodzie u?ytkowania.Mo?esz go powi?kszy? do baga?nika 3-rowerowego z pomoc?dedykowanego zestawu uchwytu i rynny na ko?a.Baga?nik rowerowy na hak Menabo Merak Tilting –rozwi?zania techniczneMenaboto w?oska firma z d?ugoletnim do?wiadczeniem w bran?y baga?nikówsamochodowych montowanych na hak, tyln? klap? jak równie? nadach. Jest jednym z najwi?kszych producentów akcesoriówsamochodowych na ?wiecie.Baga?nikna rowery MenaboMerak Tilting pozwoli Ci na przewiezienie dwóch rowerówi jest montowany do kuli haka holowniczego. Idealnie si? sprawdzi,kiedy dbasz o ekonomiczne rozwi?zaniai nie chcesz przeznacza? du?ej kwoty na zakup akcesorium. Tenbaga?nik rowerowy na hak w swojej cenie oferuje wiele.Bardzo ?atwo umie?cisz w nim rowery,nie musisz ich wysoko podnosi?. Zamocowanie samego baga?nika nahaku holowniczym auta jest intuicyjne i trwa chwil?.Baga?nikrowerowy na hak Menabo Merak Tilting bardzo dobrze prezentuje si? nasamochodzie, ma nowoczesnyi prosty design o czarno-srebrnym wyko?czeniu.Dzi?ki przemy?lanej konstrukcji i wykonaniu ze stali oraz aluminiumwa?ytylko 12.3 kg.To równie? sprawia, ?e mo?na go zamontowa? w ka?dym auciewyposa?onym w hak holowniczy. Ten baga?nik rowerowy pozwalana transport nawet bardzo du?ych rowerów,dzi?ki odpowiednio d?ugim szynom na ko?a. Regulowane opaski zz?bkami przeznaczone do zapi?cia kó? mo?na przesuwa? po ca?ejd?ugo?ci szyny i dostosowa? do prawie ka?dego roweru, równie?elektrycznego. ?adowno??platformy wynosi 45 kg.U?ywanietego baga?nika rowerowego na hak jest w pe?ni bezpieczne. Popierwsze: przewo?enie jedno?ladów w oparciu o baga?nik rowerowyna hak jestnajbardziej aerodynamiczn? i polecan? opcj? ich transportu.Po drugie: Menabo Merak Tilting odznaczono odpowiednimi europejskimihomologacjami oraz certyfikatem City Crash, który potwierdzabezpiecze?stwo podczas ewentualnej kolizji.Platformarowerowa na hak Menabo Merak Tilting jest wyposa?ona w komplet?wiate?, które po??czysz z elektryk? auta z pomoc? wtyczki13 pin.To najbezpieczniejsze rozwi?zanie, pozwalaj?ce Ci o?wietli?tablic? rejestracyjn? oraz u?y?, w razie potrzeby, ?wiat?awsteczne oraz przeciwmgielne.Baga?nikrowerowy na hak auta Menabo Merak Tilting to produkt, który doceniszrównie? za komfort, który Ci oferuje. Dzi?ki g?owicyzfunkcj? odchylania mo?esz swobodnie i szybko dosta? si? dobaga?nika samochodu,nawet je?li s? na nim umieszczone rowery.Baga?niki rowerowe na hak marki MenaboBaga?nikrowerowy Menabo Merak Tilting mo?esz odpowiednio powi?kszy?. Tak,by? móg? nim docelowo przewie?? 3 rowery. W naszej ofercieznajdziesz dedykowan? przystawk?na dodatkowy rower.Je?lizale?y Ci na maksymalnie szybkim monta?u platformy na haku sprawd?baga?nikrowerowy na hak Menabo Merak Rapid Type Q.Posiadazabezpieczenie antykradzie?owe oraz umo?liwia jeszcze ?atwiejszy iszybszy monta? na kuli haka – mocowanie na kuli haka poprzeznaci?niecie d?wigni.Platforma rowerowa na hak Menabo Merak TiltingType K – podsumowanie najwa?niejszych cech baga?nikaproduktwysokiej jako?ci renomowanej w?oskiej marki Menabodopuszczalna?adowno?? platformy 45 kg, mo?liwo?? przewozu e-rowerupozwala na?atwy i szybki dost?p do baga?nika auta – jest odchylanamo?liwo??transportu 3 rowerów w pomoc? dedykowanej przystawki (do kupieniaosobno)lekka,przemy?lana i nowoczesna konstrukcjawtyczkazasilaj?ca ?wiat?a 13 pinniewiele wa?y– 12.3 kghomologacje TUVGS, NSAI, ECE, certyfikat City Crashmaksymalnaszeroko?? opon – do 40 mm2 latagwarancji

MENABO: Uchwyty rowerowe

toyota gt86 dane techniczne, signum opc, umowa sprzedarzy auta, tp w radiu, mondeo titanium, kupię mitsubishi pajero, chevrolet spark 2010, ołów tvp, prawojazdy b, zmiana adresu zameldowania prawo jazdy, gemini opinie

https://newleasing.pl/oferta/leasing-maszyn-i-urzadzen-cnc-it-medycznych-lesnych