MAR-POL z Funkcj? Szybkiego ?adowania GZL-30 30A 12V/24V M82506R

177,00

Opis

MAR-POL z Funkcj? Szybkiego ?adowania GZL-30 30A 12V/24V M82506R

PROSTOWNIK Z FUNKCJ? SZYBKIEGO ?ADOWANIA GZL-30 30A 12V/24V MAR-POL Prostownik GZL-30 z funkcj? szybkiego ?adowania to urz?dzenie do ?adowania akumulatorów o?owiowo-kwasowych o napi?ciu 12 i 24V. Niewielkie gabaryty, mocna metalowa obudowa oraz wbudowane funkcje zapewniaj? prostot? u?ytkowania. Prostownik posiada wbudowany amperomierz, który umo?liwia kontrol? ?adowania oraz dok?adny odczyt chwilowego nat??enia pr?du. Prostownik posiada tak?e bezpiecznik umo?liwiaj?cy natychmiastowe odci?cie ?adowania w razie pomylenia biegunów lub przeci??enia prostownika. Prostownik RIPPER wyposa?ony jest we wska?nik wychy?owy, który w pocz?tkowej fazie ?adowania akumulatora wskazuje maksymalny pr?d ?adowania, a w miar? na?adowania akumulatora pr?d maleje. Urz?dzenie przeznaczone jest do ?adowania akumulatorów 12V i 24V i pojemno?ci od 15Ah do 400Ah. Ko?cówki kabli wyposa?one s? w mocne zaciski, gwarantuj?ce dok?adno?? ?adowania. Komponenty zawarte w prostowniku Stalowa obudowa wraz z izolacj? Amperomierz Bezpiecznik (zabezpieczenie przed przeci??eniem i pomy?kowym pod??czeniem biegunów) Przewód ?adowania wraz z zaciskami

Mar-Pol: Prostowniki do akumulatorów

concorde cena biletu, szarpanie na zimnym silniku, jak otworzyć zatrzaśnięty samochód, jak sprawdzić numer vin samochodu, używane samochody w niemczech, mitsubishi lancer evolution, avensis 2015, toledo iv, jeep gliwice

yyyyy