NEXTBASE 622GW

1 178,00

Opis

NEXTBASE 622GW

 

Lepsza widoczno?? w nocy Nextbase 622GW posiada jasny sensor optyczny, który uchwyci ka?dy szczegó? otoczenia. Prze??czanie pomi?dzy trybem dziennym i nocnym odbywa si? w 622GW automatycznie, dzi?ki czemu kamera nagra najwy?szej klasy materia? nawet w s?abych warunkach o?wietleniowych.

 

what3wordsWhat3words to rewolucyjny i wielokrotnie nagradzany system geolokalizacji, który pozwala na bardzo precyzyjne okre?lenie Twojego po?o?enia. W momencie wypadku funkcja mo?e ratowa? ?ycie, poniewa? za jej pomoc? mo?na wskaza? s?u?bom ratunkowym miejsce, w którym dosz?o do incydentu. System dzia?a nawet wtedy, gdy jeste? offline.

 

Tryb z?ej pogodyZaawansowane algorytmy dzia?aj?ce w kamerze samochodowej Nextbase 622GW sprawiaj?, ?e nawet podczas bardzo z?ej pogody, np. g?stej mg?y, kamera poradzi sobie z nagraniem mo?liwie najwyra?niejszego obrazu.

 

Stabilizacja obrazuNextbase 622GW to pierwsza na ?wiecie kamera samochodowa z cyfrow? stabilizacj? obrazu. Dzi?ki niej zarejestrowany materia? b?dzie pozbawiony drga? i wstrz?sów, a co za tym idzie – szczegó?y takie jak tablice rejestracyjne pojazdów b?d? lepiej widoczne.

 

Super Slow MotionTryb Super Slow Motion pozwala na obejrzenie materia?u nagranego przez kamer? Nextbase 622GW w rozdzielczo?ci 1080P i pr?dko?ci 120 klatek na sekund? (FPS). Dzi?ki temu ?atwiej dostrze?esz szczegó?y takie, jak tablice rejestracyjne przeje?d?aj?cych pojazdów, które cz?sto decyduj? o tym, czy nagranie mo?e pos?u?y? jako dowód w sprawie

 

Rozdzielczo?? 4KWideorejestrator Nextbase 622GW mo?e nagrywa? w rozdzielczo?ci 4K z pr?dko?ci? 30FPS. Co wi?cej, w tym samym czasie tylna kamera mo?e zapisywa? obraz w rozdzielczo?ci FullHD. Z takimi parametrami masz pewno??, ?e rejestratorowi nie umknie ?aden szczegó?.

Nextbase: Kamery samochodowe

brak miejsca w dowodzie rejestracyjnym, mercedes-benz w220, ducato iii, fiat tipo, schaeff, 92kw ile to koni, ładunki pirotechniczne w aucie, honda forza, opel astra k gtc, czy kierujący rowerem może wyprzedzać jadące powoli pojazdy z ich prawej strony?, darowizna druk us, scania szczecin, toyota rav4 lpg, samochody pszczyna, autoc, samochody usa

yyyyy