Obiektyw Obiektyw Fujifilm XF 18-120 mm F/4 LM PZ WR

4 699,00

Opis

Obiektyw Obiektyw Fujifilm XF 18-120 mm F/4 LM PZ WR

Obiektyw XF18-120 mm F/4.0 LM PZ WR dysponuje zakresem ogniskowych od szerokiego k?ta 18 mm a? po zasi?g ?redniego teleobiektywu 120 mm (odpowiednik zakresu 27 mm – 183 mm dla formatu pe?nej klatki 35 mm).Wszechstronny 6,7- krotny zoom o kompaktowej konstrukcji umo?liwia uprawianie ró?nego rodzaju fotografii, w tym fotografii krajobrazowej. Dodatkowo model XF18-120 mm F/4.0 LM PZ WR pozwala na rejestracj? materia?ów wideo najwy?szej jako?ci dzi?ki zaawansowanym mo?liwo?ciom w zakresie filmowania. Obiektyw ten mo?e zapewni? obrazowanie najwy?szej jako?ci w przypadku ró?nych rodzajów scen, zarówno w zastosowaniach fotograficznych, jak i filmowych.Optyka dysponuje sta?? ?wiat?osi?? F/4.0 w ca?ym zakresie ogniskowych, od szerokiego k?ta, po teleobiektyw. Oferuje te? maksymalny wspó?czynnik powi?kszenia na poziomie x 0,2, który jest przydatny do wykonywania uj?? w zbli?eniu.Otrzymujemy pojedynczy obiektyw przeznaczony do wielu zastosowa? fotograficznych, w tym do fotografii krajobrazowej przy u?ywaniu krótkich ogniskowych, zapewniaj?cych szeroki k?t widzenia, po zdj?cia portretowe przy maksymalnie otwartej przys?onie F/4.0 na najd?u?szych ogniskowych, co pozwala na uzyskanie pi?knie rozmytego t?a, a tak?e do uj?? kwiatów i ro?lin w zbli?eniu dzi?ki maksymalnemu wspó?czynnikowi powi?kszenia x 0,2.Model XF18-120 mm F/4.0 LM PZ WR ?wietnie nadaje si? do rejestrowania materia?ów wideo, dzi?ki mo?liwo?ci niwelowania zarówno zmian k?ta widzenia podczas ustawiania ostro?ci, jak równie? przesuni?cia osi optycznej w czasie przybli?ania i oddalania.Obok klasycznych pier?cieni zmiany ogniskowej i ostro?ci, obiektyw wyposa?ony jest równie? w dodatkowe funkcjonalno?ci w zakresie wideo, to znaczy dwufunkcyjny pier?cie? kontroli zoomu / ostro?ci oraz przycisk umo?liwiaj?cy zoomowanie ci?g?e.Ciesz si? hybrydowymi mo?liwo?ciami obiektywu, który znakomicie sprawdzi si? dowolnych zastosowaniach, zarówno przy fotografowaniu, jak i w produkcjach wideo.

Fujifilm: Obiektywy

opel mokka 2021 wymiary, hyundai ix35 1.6 gdi rozrząd, dmc przyczepy większe niż w dowodzie, fiat panda 2020, audi a8 d2 opinie, golf 5 plus 1.9 tdi, mercedes amg gt 2019, triumph samochody

yyyyy