Obiektyw Tamron 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 Sony E

4 388,00

Opis

Obiektyw Tamron 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 Sony E

Na rynku obiektywów wymiennych do aparatów fotograficznych firma Tamron jest dobrze znana z produkcji obiektywów zmiennoogniskowych o du?ym zakresie i makroobiektywów. W oparciu o dog??bne zaanga?owanie w unikalne sposoby wizualizacji obrazu jak i oryginalne technologie, niezmiennie oferujemy prawdziwie innowacyjne produkty.Firma Tamron wykorzystuje swoje nieprzeci?tne mo?liwo?ci technologiczne, koncentruj?c si? na optyce, aby opracowywa? i oferowa? doskona?ej jako?ci produkty o wyj?tkowej wydajno?ci równie? w nowych dziedzinach, mi?dzy innymi w takich jak obiektywy do kamer monitoruj?cych i do kamer montowanych w pojazdach. W ten sposób przyczyniamy si? do rozwoju post?pu w wielu ro?nych dziedzinach przemys?u.

NAJWA?NIEJSZE NAGRODY

2010 – 2011Ju? po raz 12 Obiektyw Tamron otrzymuje nagrod? EISA: Tym razem obiektyw SP 70-300mm F4-5.6 Di VC USD (model A005) i otrzymuje nagrod? EISA Photo w kategorii „Lens of the Year” („Obiektyw Roku”)

2007Po raz 9 TAMRON otrzymuje nagrod? EISA Photo „Lens of the Year” (Obiektyw Roku) w latach 2007-2008 dla 18-250mm F / 3,5-6,3 Di II.

2008Po raz 10 TAMRON otrzymuje nagrod? EISA Photo „Lens of the Year” (Obiektyw Roku)  2008-2009 za obiektyw VC 28-300mm.

2009Po raz 11 TAMRON otrzymuje nagrod? EISA Photo „Obiektyw Podró?niczy Roku” 2009-2010 za obiektyw VC 18-270mm.

2006TAMRON otrzymuje nagrod? EISA Photo „Lens of the Year” za 2006-2007 SP AF 17-50mm F / 2,8 XR Di II LD Aspherical [IF] 2006-2007

2003SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical (IF) Macro otrzymuje nagrod? EISA Photo „Lens of the Year” 2003/2004 i 2003/2004 CAPA Lens „Grand Prix” w nagrody Japonii.

2002AF 28-300mm Ultra Zoom XR (Model A06) otrzymuje nagrod? EISA Photo „Lens of the Year” w latach 2002-2003.

2001AF 28-200 XR Super Zoom (Model A03) otrzymuje „TIPA / Najlepszy obiektyw w Europie 2001-2002″RF645 otrzymuje Camera Grand Prix 2001 Klub Dziennikarzy Nagroda Specjalna, TIPA „Najlepszy profesjonalny produkt foto w Europie” 2001/2002 oraz nagrod? EISA „European Professional Camera of the Year” 2001/2002.

2000AF 28-200mm F/3.8-5.6 LD Macro Super II (Model 371D) otrzymuje nagrod? EISA Award „Lens of the Year” 2000-2001.

Tamron 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2Obiektyw 28–75 mm F/2,8 Di III VXD G2 to nast?pca modelu 28–75 mm F/2,8 Di III RXD, czyli popularnego, cenionego na ?wiecie, obiektywu typu zoom.To owoc ci?g?ej ewolucji i sta?ego udoskonalania produktów marki TAMRON pod k?tem potrzeb klientów. W nowym obiektywie 28–75 mm F2,8 G2 zachowano dobrze przyj?te kompaktowe rozmiary jego poprzednika,** a jednocze?nie zastosowano now? konstrukcj? optyczn?, któr? dopracowano w celu poprawy jako?ci obrazu. Funkcje tego obiektywu s? kompatybilne z najnowszymi modelami aparatów cyfrowych, które oferuj? wi?ksz? rozdzielczo??.**

Liniowy silnik AF wyposa?ony w mechanizm ostrzenia VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive) marki TAMRON, ma za zadanie umo?liwi? szybsz? i precyzyjniejsz? prac? autofokusu.Dzi?ki minimalnej odleg?o?ci ostrzenia wynosz?cej 0,18 m przy szerokim k?cie i maksymalnemu wspó?czynnikowi powi?kszenia na poziomie 1:2,7 obiektyw ten wyró?nia si? ?wietn? jako?ci? obrazu w fotografowaniu z bliska. Ponadto aby zwi?kszy? ?atwo?? obs?ugi i ergonomi? obiektywu, zastosowano w nim nowy design.Firma TAMRON jest pionierem w kategorii kompaktowych i standardowych obiektywów typu zoom z szybko dzia?aj?c? przys?on? przeznaczonych do aparatów bezlusterkowych, a nowy obiektyw 28–75 mm F2,8 G2 faktycznie jest obiektywem nowej generacji do codziennego u?ytku.

Nowy design to nowa powierzchnia obiektywu i wi?ksza ?atwo?? u?ytkowaniaW nowo opracowanym 28–75 mm F2,8 G2 zastosowano nowy design, który stanie si? wyró?nikiem obiektywów TAMRON wprowadzanych na rynek w przysz?o?ci. Dzi?ki zmianie powierzchni pier?cienia zoomu i pier?cienia ostro?ci uda?o si? poprawi? przyczepno?? z d?oni? i u?atwi? ich obs?ug?. Powierzchnia obudowy obiektywu jest l?ni?co czarna i znacznie bardziej b?yszcz?ca ni? w poprzednich modelach. **Poprawiona odporno?? na ?cieranie sprawia, ?e obiektyw trudniej zarysowa? i mniej wida? na nim ?lady odcisków palców. ** Ponadto ulepszono niektóre cz??ci wewn?trzne. Takie modyfikacje poprawiaj? ca?o?ciowy komfort obs?ugi obiektywu. Firma TAMRON skorygowa?a równie? opór i moment obrotowy pier?cienia zoomu, aby u?atwi? jego p?ynne obracanie i zwi?kszy? precyzj? obs?ugi.Lekka, kompaktowa budowa z naciskiem na ?atwo?? u?ytkowania, a do tego kompatybilno?? z filtrami o ?rednicy 67 mm.Kompatybilno?? z wieloma cechami i funkcjami aparatów, w tym technologiami Fast Hybrid AF i Eye AF.

Tamron 20mm F/2.8 DI III OSD M1:2 Sony FE

Tamron 17-28mm F/2.8 DI III RXD Sony E

Tamron 24mm F/2.8 DI III OSD M1:2 Sony FE

Tamron 35mm F/2.8 DI III OSD M1:2 Sony FE

Tamron 28-200mm F/2.8-5.6 DI III RXD

Tamron 70-300mm f/4.5-6.3 DI III RXD Sony FE

Tamron 17-70mm f/2.8 Di III-A VC RXD

Tamron 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD

Tamron 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD

Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 DiIII-A VC VXD for Sony E-mount

Tamron 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD Sony E

Sprawd? inne produkty marki Tamron

Dekielki i za?lepki

Obiektywy

Os?ony na obiektyw

Tamron: Obiektywy

yamaha grizzly 450, odpalanie na kable diesel, gdzie znaleźć kod do radia renault scenic, mazda xedos, ferrari portofino, mandat za podwójną ciągłą, auto z korei południowej, renault laguna 2 3.0 v6, urządzenie do usuwania błędów w samochodzie, radio uconnect, audi a6 modele

yyyyy