MOBIL 142456

39,41

Opis

MOBIL 142456

Mobil ATF 220 to wysokiej jako?ci p?yn przeznaczony do stosowania w automatycznych skrzyniach biegów, do których zalecane s? p?yny spe?niaj?ce wymagania klasyfikacji GM Dexron IID. Jest te? u?ywany w niektórych r?cznych przek?adniach samochodowych, uk?adach wspomagania uk?adów kierowniczych i uk?adach hydraulicznych. Mobil ATF 220 zosta? opracowany w oparciu o wysokiej jako?ci mineralne oleje bazowe, wzbogacone specjalnym pakietem dodatków uszlachetniaj?cych, zawieraj?cym mi?dzy innymi: inhibitory utleniania, wiskozatory, dodatki przeciwzu?yciowe, przeciwpienne, detergenty, oraz modyfikatory tarcia. Produkt ten gwarantuje niezawodne dzia?anie automatycznych skrzy? biegów we wszystkich warunkach eksploatacyjnych. Najwa?niejsze jego zalety, to:- Zapobiega powstawaniu laków, szlamów i osadów, pozwalaj?c utrzyma? wn?trze skrzyni biegów w czysto?ci zapewniaj?c sprawne jej dzia?anie,- Wyd?u?enie ?ywotno?ci skrzyni biegów,- Zmniejszenie zu?ycia elementów przek?adni przy rozruchu,- U?atwienie rozruchu urz?dzenia,- ?agodna, bezproblemowa zmiana biegów,- Minimalne ryzyko wycieku i zmniejszone ryzyko zanieczyszczenia. Mobil ATF 220 jest zalecany do stosowania w niektórych modelach automatycznych i r?cznych skrzy? biegów w pojazdach osobowych i ci??arowych, do których zalecane jest stosowanie p?ynów spe?niaj?cych wymagania jako?ciowe GM Dexron IID. Olej ten mo?e by? równie? z powodzeniem stosowany w hydraulicznych uk?adach wspomagania uk?adu kierowniczego, oraz innych aplikacjach, do których zalecane jest stosowanie p?ynów spe?niaj?cych podobne wymagania.

Mobil: Oleje przek?adniowe

otomoto przyczepy campingowe, volkswagen golf 7 cena, renault spalanie, xsara picasso wiki, f30 spalanie, tojota yaris, gry na kierownice za darmo

yyyyy