Olimp Flexagen Forte 60 kaps.

43,70

Opis

Olimp Flexagen Forte 60 kaps.

OLIMP FLEXAGEN FORTE 60 TABLETEKChcesz profesjonalnie i kompleksowo zadba? o swoje stawy? Si?gnij po suplement diety Flexagen Forte. Odpowiednio dobrane przez specjalistów Olimp Laboratories sk?adniki preparatu stanowi? doskona?e wsparcie dla prawid?owej pracy poszczególnych elementów aparatu ruchu. W suplemencie na stawy Flexagen Forte nie mog?o zabrakn?? jednego z kluczowych sk?adników tkanki ??cznej – kolagenu. Wyst?puje on w postaci hydrolizatu charakteryzuj?cego si? wysok? przyswajalno?ci?. Kolagen odpowiada m.in. za w?a?ciwe funkcjonowanie chrz?stek i stawów. O prawid?ow? syntez? kolagenu, którego produkcja z up?ywem lat znacz?co spada, dba witamina C. Istotnym wsparciem dla utrzymania elementów aparatu ruchu w dobrej kondycji jest równie? obecno?? w sk?adzie wchodz?cej w sk?ad tkanki ??cznej glukozaminy oraz ekstraktów Boswellia serrata i imbiru, dzi?ki którym ?atwiej utrzyma? elastyczno?? stawów oraz zachowa? ich ruchliwo??. Z kolei w prawid?owym tworzeniu tkanek ??cznych pomaga mangan, a zawarta w sk?adzie mied? pozytywnie wp?ywa na utrzymanie w?a?ciwego ich stanu. Co istotne, pierwiastki te wyst?puj? w postaci chelatów aminokwasowych Albion®, które cechuje wysoka przyswajalno??. Suplement diety Flexagen Forte jest ca?kowicie bezpieczny w stosowaniu. ?wiadczy o tym fakt, ?e zosta? wyprodukowany w warunkach farmaceutycznych przy u?yciu innowacyjnej technologii. Ka?dy ze sk?adników zosta? szczegó?owo przebadany pod k?tem czysto?ci i jako?ci, co sprawia, ?e stosowanie preparatu zgodnie z zaleceniami producenta nie powoduje skutków ubocznych.

SK?ADSk?adniki: hydrolizat kolegenu (w tym: kolagen typ II, siarczan chondroityny), substancja wype?niaj?ca – celuloza mikrokrystaliczna; siarczan glukozaminy 2KCl (ze skorupiaków), ekstrakt Boswellia serrata, kwas L-askorbinowy – witamina C, ekstrakt imbiru (Zingiber officinale L.), sk?adniki glazuruj?ce – hydroksypropylometyloceluloza, glikol polietylenowy; substancje przeciwzbrylaj?ce – stearynian magnezu, dwutlenek krzemu; hialuronian sodu, diglicynian manganu (chelat aminokwasowy manganu Albion®), natywna forma kolagenu typ II, diglicynian miedzi (chelat aminokwasowy miedzi Albion®).

*RWS – referencyjna warto?? spo?ycia.ZASTOSOWANIEFlexagen Forte to suplement diety przeznaczony dla osób doros?ych, w tym równie? aktywnych fizycznie, które chc? zadba? o w?a?ciwe funkcjonowanie chrz?stek stawowych, wi?zade?, stawów i ko?ci. Preparat ?wietnie sprawdzi si? równie? w przypadku osób w podesz?ym wieku.DAWKOWANIEZalecana dzienna porcja: 2 tabletki, popijaj?c du?? ilo?ci? wody.Nie nale?y przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. Suplement diety nie mo?e by? stosowany jako substytut zró?nicowanej diety. Zalecany jest zrównowa?ony sposób ?ywienia i zdrowy tryb ?ycia.Uwaga: w przypadku cukrzycy, w okresie ci??y i karmienia piersi?, dzieci i m?odzie?y, osób z upo?ledzon? tolerancj? glukozy, ryzykiem chorób uk?adu sercowo-naczyniowego oraz w przypadku stosowania leków przeciwzakrzepowych, stosowanie preparatu nale?y skonsultowa? z lekarzem. Zawiera sk?adnik pochodz?cy ze skorupiaków. Nie nale?y stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek ze sk?adników produktu.

Olimp Labs: Stawy mi??nie i ko?ci

chiński samochód, gustaw brzeziński, otto motto pl, ktm duke 600, grand c max wymiary, cadillac retro, toyota corolla gr sport sedan, volkswagen radom, vespa 50, ken block, oznaczenia na stacjach paliw, ciągniki john deere

yyyyy