NOWY R?BAK WALCOWY ROZDRABNIACZ 11 CM HARDOX RATY

5 649,00

Opis

NOWY R?BAK WALCOWY ROZDRABNIACZ 11 CM HARDOX RATY

Przedmiotem tego og?oszenia jest fabrycznie nowy:R?BAKProducent: REMET CNCModel: RP 120Minimalna / zalecana moc: 25/35 kMWaga: 230 kgMax. ?rednica ci?cia ga??zi (?wie?e mi?kkie drewno): 110 mmMax. ?rednica ci?cia ga??zi (?wie?e twarde drewno): 100 mmMax. ?rednica ci?cia ga??zi (suche twarde drewno): 90 mmGrubo?? obudowy mechanizmu tn?cego: 20 mmWykonanie no?y tn?cych: Stal HARDOX typ 500Lej wsadowy: 62/38 cmSystem mocowania r?baka: Trójpunktowy uk?ad zawieszeniaZaczep do przyczepki uci?g: 1000 kgD?ugo?? / szeroko?? ta?my: 230/25 cmNap?d ta?moci?gu: Silnik hydraulicznyK?t skr?tu tasmoci?gu: 90?Max. wys. robocza przy odchyleniu 45?: 180 cmD?ugo?? ci?tych ga??zi (6 no?y): 8-15 cmD?ugo?? ci?tych ga??zi (8 no?y): 5-10 cmWaga r?baka z ta?moci?giem: 310 kgZALETY NASZYCH R?BAKÓW – SPRAWD? DLACZEGO WARTO KUPI?R?bak walcowy RP-120 PROFESSIONAL jest przeznaczony jest do ciecia ga??zi o ?rednicy do 11 cm, w ca?o?ci zaprojektowany i wykonany przez REMET CNC TECHNOLOGY. Rama wykonana z profili metalowych o szerokim rozstawie podparcia, rozk?adany przed?u?ony lej wrzutowy o du?ej sztywno?ci wzmocniony profilem. R?bak wyposa?ony jest w wy??cznik bezpiecze?stwa otaczaj?cy lej wrzutowy (wy??cznik bezpiecze?stwa nale?y po??czy? z awaryjnym modu?em bezpiecze?stwa w ci?gniku). Mechanizm tn?cy wykonany precyzyjnie na centrum obróbczym CNC, z jednego za?o?enia, aby zapewni? odpowiedni? jako??, dok?adno?ci oraz wspó?osiowo?? co przek?ada si? na d?ug? ?ywotno?? podzespo?ów jak i ca?ego urz?dzenia. Mechanizm wyposa?ony jest w tulej? rozporowo zaciskow? która s?u?y do pozycjonowania no?y tn?cych, pe?ni równie? funkcje zabezpieczenia przeci??eniowego. R?bak mo?na wyposa?y? w ko?o zamachowe/pasowe oraz w sk?adany przeno?nik ta?mowy z zabierakami mo?liwo?? wysypu wzd?u? lub na bok, dzi?ki czemu praca z r?bakiem staje si? jeszcze wydajniejsza oraz znacznie bardziej komfortowa.Nap?d r?baka przekazywany jest poprzez wa? przeka?nika mocy z WOM ci?gnika (obroty prawostronne). Zalecamy stosowanie wa?ków przekazu mocy wyposa?onych w sprz?g?o z ko?kiem ?cinalnym (dost?pne w naszej ofercie), w przypadku przeci??enia maszyny ko?ek zostaje ?ci?ty przez co nap?d jest roz??czany.Przerobione drewno jest wydajnym i ekologicznym opa?em, nadaj?cym si? do spalania we wszystkich typach kot?ów C.O.No?e mechanizmu tn?cego wykonane s? ze stali trudno?cieralnej HARDOX, gwarantuj?cej d?ug? i efektywn? prac? maszyny.NA INNYCH OG?OSZENIACH ZNAJDZIESZ INNE R?BAKI.Faktura: faktura VATUszkodzony:

: Pozosta?e maszyny rolnicze

marki samochodów alfabetycznie, raport spalania kia sportage, mazda cx5 2012, bmw 4 gran coupe wymiary, triumph rocket 3 gt, lexus ct opinie, przegląd techniczny po terminie 2021, hyuandai, norma alkoholu, auto komis zwolen, audi a6 diesel, reaktywowany model fiata, auchan swadzim stacja paliw aktualne ceny, umowa polsko niemiecka pdf, lexus auto

yyyyy