Nikon SB-700

1 489,00

Opis

Nikon SB-700

Lampa b?yskowaSB-700 – FSA03901

Uniwersalna, ?atwa w obs?udze lampa b?yskowa zgodna z lustrzankami cyfrowymi Nikon FX i DX oraz kreatywnym systemem o?wietlenia firmy Nikon (CLS). Korzystanie z lampy jest niezwykle intuicyjne, a szereg zaawansowanych funkcji u?atwia kontrolowanie jako?ci i kierunku ?wiat?a. Trzy rozk?ady o?wietlenia zapewniaj? ca?kowit? kontrol? nad zasi?giem b?ysku, a ?atwo dost?pny tryb A:B pozwala bezprzewodowo sterowa? wieloma lampami b?yskowymi. Dzi?ki kompaktowej konstrukcji ten model idealnie nadaje si? do kreatywnego fotografowania lub uzyskiwania zrównowa?onych obrazów przy nietypowym o?wietleniu.

Uniwersalna lampa b?yskowa I-TTL (intelligent TTL) zgodna z lustrzankami cyfrowymi Nikon FX i DX oraz kreatywnym systemem o?wietlenia firmy Nikon (CLS).Wielokrokowy zoom sterowany elektrycznie: obejmuje szeroki k?t widzenia dla ogniskowych 24–120 mm.Intuicyjna obs?uga: du?y, czytelny ekran LCD i wygodnie rozmieszczone elementy steruj?ce u?atwiaj? regulowanie ustawie?.Liczba przewodnia: 25 (rozk?ad równomierny) / 28 (rozk?ad standardowy) / 30 (rozk?ad centralnie wa?ony) (format FX, ISO 100, metry, ogniskowa 35 mm). Maksymalna liczba przewodnia: 38 (rozk?ad standardowy, format FX, ISO 100, metry, ogniskowa 120 mm).Mo?na wybra? centralnie wa?ony, równomierny i standardowy rozk?ad o?wietlenia odpowiednio do sytuacji.Szybkie powracanie po b?ysku do stanu gotowo?ci: oko?o 2,5 s w przypadku baterii NiMH lub alkalicznych, oko?o 3,5 s w przypadku baterii litowych.Tryb A:B do szybkiego sterowania bezprzewodowego: umo?liwia regulowanie stosunku o?wietlenia grup A i B lamp b?yskowych.Oprogramowanie mo?na uaktualnia? za pomoc? no?nika pami?ci w pod??czonym aparacie.Automatyczny system ochrony termicznej: ostrzeganie o przegrzaniu podczas intensywnego u?ywania lampy b?yskowej oraz wyd?u?anie czasu ?adowania w razie potrzeby.Automatyczna detekcja filtra: lampa automatycznie reguluje ustawienia temperatury barwowej aparatu odpowiednio do koloru filtra.Dioda wspomagaj?ca AF: obejmuje ogniskow? 24–135 mm. Zgodna z czujnikami AF Multi-CAM3500.

Nikon: Lampy b?yskowe

renault master kod do radia, łożysko podpory półosi objawy, e85 cena, w samochodzie kombi kratka, najdłuższy most w europie, biegi nie wchodzą, rekord prędkości, silnik 1,6 hdi, audi q5 2.0 tdi spalanie, kara z ufg

yyyyy