NAX 5000S Briggs Stratton

2 649,00

Opis

NAX 5000S Briggs Stratton

Kosiarka spalinowa NAX 5000S z silnikiem Briggs&Stratton 875EXi Series™silnik Briggs&Stratton 875EXi Series™rodzaj silnika: górnozaworowy (OHV), czterosuwowy, ch?odzony powietrzempojemno?? skokowa silnika: 190 cm3moc znamionowa maszyny: 3,23 kW przy 2900 obr/minmaksymalny moment obrotowy: 12,2 Nm przy 2600 obr/minmaksymalna pr?dko?? obrotowa silnika: 2900 obr/minpojemno?? zbiornika paliwa: 1 litrszeroko?? koszenia: 56 cmpojemno?? kosza: 75 litrówko?a na ?o?yskach kulkowych2 przednie ko?a skr?tnesystem mycia obudowywaga: 39 kg

Doskona?a jako?? kosiarek spalinowych NAX3 lata gwarancji na wszystkie urz?dzenia, 5 lat gwarancji na system kó? skr?tnychKosiarka posiada 5 funkcji, dzi?ki którym koszenie trawnika b?dzie prostsze:nap?d – u?atwia prowadzenie kosiarki, nie trzeba u?ywa? si?y do pchaniawyrzut tylny – skoszona trawa wyrzucana jest pod nogi, koszenie bez u?ycia koszawyrzut do kosza – skoszona trawa wyrzucana jest do kosza, nie trzeba jej zgrabia?wyrzut boczny – skoszona trawa wyrzucana jest na bok przez specjaln? rynn? do wyrzutu bocznegomielenie (mulczowanie) – skoszona trawa pozostaje na trawniku, jest rozdrobniona i mo?e s?u?y? jako naturalny nawóz (nie trzeba jej grabi?)

Kosiarka NAX w po??czeniu z silnikiem Briggs & Stratton poradzi sobie nawet z najwy?sz? i najgrubsz? traw?. Zapewnia optymalne osi?gi wymagane do wykonania nawet najtrudniejszych zada? przy d?u?szej ?ywotno?ci silnika, mniejszym spalaniu paliwa cichsz? prac?.

Kosiarki NAX wyposa?one s? w niezawodne silniki Briggs & Stratton – najwi?kszego na ?wiecie producenta silników do kosiarek.Silnik Briggs & Stratton 875EXi Series™, który jest zamontowany w kosiarce NAX 5000S to najmocniejsza, trwa?a i niezawodna jednostka o pojemno?ci 190 cm 3 o wysokim maksymalnym momencie obrotowym 12,2 Nm, która jest ?atwa w eksploatacji, konserwacji oraz mo?na j? ?atwo uruchamia?.ReadyStart® – Umo?liwia ?atwe uruchamianie silnika bez konieczno?ci wcze?niejszego pompowania paliwa. Producent gwarantuje, ?e silnik uruchamia si? w ramach pierwszych dwóch poci?gni??.

Kosiarka NAX 5000S posiada innowacyjne rozwi?zanie polegaj?ce na zamontowaniu dwóch przednich kó? skr?tnych, u?atwia to prowadzenie kosiarki pomi?dzy ró?nymi przeszkodami.Manewrowanie mi?dzy drzewami i innymi przeszkodami jest wyj?tkowo ?atwe. Przednie ko?a maj? mo?liwo?? zablokowania tak aby nie skr?ca?y podczas jazdy na wprost. Dodatkowo kosiarka posiada mo?liwo?? obrotu o 360 stopni w miejscu.Szeroko?? koszenia wynosi 56 cm, doskonale sprawdzi si? w ?rednich i du?ych ogrodach.

Konstrukcja kosiarki pozwala na dok?adne koszenie przy kraw??nikach – obudowa zosta?a tak zaprojektowana aby nó? tn?cy pracowa? jak najbli?ej kraw?dzi obudowy. Dodatkowo na kraw?dzi obudowy po obydwu stronach znajduj? specjalne grzebienie boczne, które uk?adaj? i naprowadzaj? traw? pod obudow?.Korpus kosiarki zosta? zabezpieczony przed korozj? oraz dodatkowo wzmocniony, co zwi?ksza jego odporno?? na odpryski kamieni i ga??zi.

Du?y kosz o pojemno?ci 75 litrów z plastikow? pokryw? przeciwpy?ow? oraz wska?nikiem zape?nienia jest idealnie dobrany do wielko?ci kosiarki. Nawet po zape?nieniu kosiarka nie traci mocy i ?atwo si? j? prowadzi. Wska?nik nape?nienia sygnalizuje odpowiedni moment do opró?nienia kosza.

Ergonomicznie zaprojektowane r?czki kosiarki maja mo?liwo?? regulacji wysoko?ci, aby dostosowa? wysoko?? do wzrostu operatora. Pod r?czk? znajduje si? funkcjonalny panel, w którym mo?na umie?ci? napój lub klucze.

Ko?a na ?o?yskach kulkowych – opory toczenia zosta?y maksymalnie zmniejszone, kosiarka nawet po latach u?ytkowania b?dzie stabilnie si? prowadzi?. Du?e tylne ko?a o ?rednicy 28 cm u?atwiaj? prowadzenie kosiarki w trudnym terenie. Rozmiar kó? przednich – 18 cm.Kosiarka posiada 6-stopniow? centraln? regulacj? wysoko?ci koszenia w zakresie od 25 mm do 75 mm. Regulacja na tyln? o? odbywa si? za pomoc? wygodnej d?wigni.

Kosiarka wyposa?ona jest w system mycia obudowy, który pozwala w prosty i szybki sposób umy? wewn?trzn? obudow? kosiarki- wystarczy pod??czy? w?? ogrodowy z wod? do szybkoz??cza na obudowie oraz uruchomi? kosiark?.

Kosiarka NAX w po??czeniu z silnikiem Briggs & Stratton poradzi sobie nawet z najwy?sz? i najgrubsz? traw?. Zapewnia optymalne osi?gi wymagane do wykonania nawet najtrudniejszych zada? przy d?u?szej ?ywotno?ci silnika i mniejszym spalaniu paliwa.

Parametry techniczne:silnik: Briggs&Stratton 875EXi Series™pojemno?? skokowa silnika: 190 cm 3ReadyStart® – umo?liwia ?atwe uruchamianie silnika bez konieczno?ci jego zalewaniaelektroniczny uk?ad zap?onowy Magnetron® – zapewnia bezobs?ugowe i ?atwe uruchamianie silnikasmarowanie rozbryzgowe – zapewnia odpowiednie smarowanie w ca?ej skrzyni korbowej w trakcie normalnej pracymoc znamionowa maszyny: 3,23 kW przy 2900 obr/minmaksymalny moment obrotowy: 12,2 Nm przy 2600 obr/minmaksymalna pr?dko?? obrotowa: 2900 obr/minrodzaj paliwa: benzyna bezo?owiowa Pb95pojemno?? zbiornika paliwa: 1 litrpojemno?? miski olejowej: 0,6 litraszeroko?? koszenia: 56 cmregulacja wysoko?ci koszenia: z ty?u centralna, z przodu manualnazakres regulacji wysoko?ci koszenia: 25 – 75 mmpojemno?? kosza: 75 litrówrodzaj kosza: siatkowy z plastikow? pokryw? oraz wska?nikiem zape?nienia?rednica kó? przednich: 18 cmdu?a ?rednica kó? tylnych: 28 cmko?a na ?o?yskach kulkowych2 przednie ko?a skr?tnemo?liwo?? obrotu o 360 stopni w miejscufunkcje: nap?d, wyrzut do kosza, wyrzut tylny, wyrzut boczny, mielenie (mulczowanie)mi?kkie wyko?czenie górnego uchwytusystem mycia obudowykorpus: stalowy, wzmocnionywaga: 39 kg

NAX: Kosiarki spalinowe

lakiernictwo samochodowe porady, czujnik grubości lakieru, i30, honda jazz, audi s 3, skoda octavia kombi 2016, czołg na ulicy, jak zwolnić hamulec ręczny elektryczny, pezot 308, lexus ux bagażnik, salon opel kraków, lexus is 350 dane techniczne, mazda cx 7 2017 cena, tokyo drift nissan 350z, auto z austrii dokumenty, hyundai plug in, najładniejsze auta, volvo s60 i spalanie, www.onet.pl w, prostowanie felg aluminiowych czy warto

yyyyy