Nikon D7500 body

4 972,00

Opis

Nikon D7500 body

Lustrzanka cyfrowaD7500 – VBA510AE

Rozgl?daj si? za czym? nowym. Zrób epokowe zdj?cie.Poszukiwanie idealnego uj?cia mo?e Ci? zaprowadzi? w dowolne miejsce. Wybierz si? tam z zaawansowanym, por?cznym aparatem D7500 o du?ych mo?liwo?ciach komunikacyjnych. Rejestruj przepi?kne zdj?cia w formacie DX dzi?ki rozwi?zaniom przeniesionym z flagowego modelu Nikon D500.

Realizuj ambicje. Jako?? zdj?? przej?ta z flagowego modelu D500.

Wsz?dzie, gdzie chcesz. W ?wietle lub w mroku. Od epokowego zdj?cia dzieli Ci? jedno pstrykni?cie. Matryca w formacie DX o rozdzielczo?ci 20,9 mln pikseli. EXPEED 5. Czujnik pomiaru ?wiat?a RGB ze 180 tys. pikseli.
Model D7500 rejestruje wyra?ne zdj?cia o wysokiej rozdzielczo?ci i p?ynnych przej?ciach tonalnych. Cechuje si? ponadto bardzo dok?adnym rozpoznawaniem obiektów i doskona?? jako?ci? obrazu przy wysokiej czu?o?ci ISO. Jako?? materia?u wideo rejestrowanego w rozdzielczo?ci 4K/UHD potrafi wprost oczarowa?. Zastosowany w tym aparacie system Picture Control u?atwia nadawanie w?asnego stylu twórczego rejestrowanym zdj?ciom i filmom.

Czas na nocn? sesj?. Zachwycaj?ca czu?o??.

Doskona?e wyniki przy s?abym o?wietleniu. Dzi?ki zakresowi czu?o?ci ISO 100–51200 z mo?liwo?ci? rozszerzenia do odpowiednika ISO 1640000 modelowi D7500 niestraszny jest mrok.
Szybki procesor przetwarzania obrazu EXPEED 5 zapewnia doskona?? jako?? zdj?? w ca?ym zakresie czu?o?ci ISO. Drobny szum zosta? znacznie zredukowany i nawet przyci?te zdj?cia zrobione z wysok? czu?o?ci? ISO zachowuj? swoj? jako??. Dzi?ki ustawieniu Hi 5 mo?na fotografowa? z niewiarygodnym poziomem czu?o?ci stanowi?cym odpowiednik ISO 1640000, by w pe?ni wykorzysta? ca?e dost?pne ?wiat?o.

Uchwy? ka?dy szczegó?. Doskona?e rozpoznawanie obiektów.Dok?adne ustalanie ekspozycji nawet przy dynamicznych uj?ciach. Czujnik pomiaru ekspozycji RGB o 180 tys. pikseli z zaawansowanym systemem rozpoznawania scenerii.
Wspó?dzia?anie czujnika pomiaru ekspozycji RGB o 180 tys. pikseli z zaawansowanym systemem rozpoznawania scenerii zapewnia wykonywanie udanych zdj?? w ka?dej sytuacji – nawet je?li kadr obejmuje niewielkie lub szybko poruszaj?ce si? obiekty. W przypadku scenerii o wysokim kontra?cie nowa metoda pomiaru chroni?ca jasne obszary przed prze?wietleniem b?dzie nadawa? priorytet najja?niejszym obiektom wyst?puj?cym w kadrze, by zapobiega? ich prze?wietleniu.

Zawsze ostro. Wyj?tkowo precyzyjny AF.Niezale?nie od tego, co fotografujesz, 51-polowy AF b?yskawicznie ustawi ostro?? na wskazanym obiekcie i ju? jej nie straci. Nawet gdy jedynym ?ród?em ?wiat?a jest Ksi??yc.
System AF zawiera 15 ?rodkowych czujników krzy?owych i zachowuje precyzj? dzia?ania a? do imponuj?cego poziomu -3 EV. Dzi?ki temu mo?na wykonywa? zdj?cia nocne o doskona?ej ostro?ci bez dodatkowego ?ród?a ?wiat?a. Tryb wyboru pola AF z grupy usprawnia wykrywanie i ?ledzenie stosunkowo niewielkich obiektów znajduj?cych si? blisko kontrastowego lub rozpraszaj?cego t?a.

Uchwycisz ka?d? chwil?. Tryb zdj?? seryjnych z szybko?ci? 8 kl./s.Mo?liwo?? uzyskania idealnego uj?cia nawet w przypadku szybko rozgrywaj?cych si? wydarze?. Mo?liwo?? rejestrowania do 50 zdj?? w formacie NEF (RAW) lub 100 zdj?? JPEG w jednej serii.
Nigdy nie przegapisz najwa?niejszego momentu danego wydarzenia. Rejestrowanie do 50 zdj?? z szybko?ci? oko?o 8 kl./s w skompresowanym, bezstratnym, 14-bitowym formacie RAW. Albo rejestrowanie do 100 du?ych zdj?? JPEG Fine w jednej serii. Pe?ne ?ledzenie AF/AE podczas wykonywania zdj?? seryjnych zapewnia, ?e szybko?? rejestracji nie jest osi?gana kosztem precyzji obrazu.

Zmie? perspektyw?. Odchylany ekran i dotykowe elementy steruj?ce.Nieoczekiwane przygody mog? Ci? spotka? wsz?dzie. Za jednym dotkni?ciem eleganckiego, odchylanego ekranu dotykowego ustawisz ostro?? i zrobisz zdj?cie, trzymaj?c aparat wysoko nad g?ow? lub ustawiaj?c go pod niecodziennym k?tem.
Odchylany ekran o przek?tnej 8 cm (3,2 cala) umo?liwia obs?ug? AF i spustu migawki za po?rednictwem dotykowych elementów steruj?cych podczas fotografowania w trybie podgl?du na ?ywo. A wygodnie umieszczone pokr?t?o sterowania i wybierak wielofunkcyjny u?atwiaj? zmian? ustawie? podczas fotografowania.

Konsekwentnie realizuj swoj? wizj?. Wizjer optyczny o wysokiej rozdzielczo?ci.

Idealne zdj?cia wykonywane bez rozpraszania uwagi. To mo?liwe dzi?ki wizjerowi optycznemu z pryzmatem pentagonalnym, który zapewnia niemal 100-procentowe pokrycie kadru.
Uk?ad optyczny wizjera zapewnia niewiarygodn? wyrazisto?? obrazu ogl?danego przez obiektyw. ?wiat?o s?oneczne, odblaski i drgania s? eliminowane: widzisz dok?adnie to, co zarejestrujesz. A je?li u?ywasz teleobiektywu, dzi?ki wizjerowi mo?esz trzyma? aparat w sposób zwi?kszaj?cy stabilno?? uj??.

Opcjonalne Akcesoria

Nikon Akumulator jonowo-litowy EN-EL15c

od
274,00
z?

Nikon Torba VAE30004

od
186,00
z?

Nikon SB-700

od
1489,00
z?

Nikon SB-5000

od
2799,00
z?

Nikon SB-500

od
1099,00
z?

Nikon pilot zdalnego sterowania Nikon ML-L3 (FFW002AA)

od
12,00
z?

Nikon Przewód zdalnego sterowania MC-DC2 (VDR00101)

od
159,00
z?

Nikon Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania WR-R11b

od
749,00
z?

Nikon Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania WR-1

od
2849,00
z?

Nikon: Lustrzanki cyfrowe

ford mondeo mk4 gaz, vw polo 1.4 16v 75km opinie, jaki prostownik kupić, mercedesa 560sec, mitsubishi galant 2.5 v6, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, zarysowanie auta i ucieczka, i 10, skoda fabia 1.2 lpg opinie, naprawa sprężarki klimatyzacji, obwodnica metropolitalna, jaka kamera cofania forum, małuszów, nowy vw tiguan, vin info, isuzu trooper opinie, ile punktów na prawo jazdy, jeep liberty

https://www.bccpolska.pl/oferta/cukiernia