Obiektyw Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G

740,00

Opis

Obiektyw Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G

Obiektyw standardowyAF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G – JAA132DA

Naturalne pi?kno?ywe uj?cia uliczne lub sceny z podró?y. Doskona?e zdj?cia portretowe. Wszechstronne mo?liwo?ci obiektywu AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G sprawiaj?, ?e to obowi?zkowa pozycja w arsenale ka?dego fotografuj?cego w formacie DX, niezale?nie od stopnia zaawansowania.

Niezbyt szeroki k?t. Niezbyt d?uga ogniskowa.

Wybierasz si? na t?tni?cy ?yciem bazar lub fotografujesz niedaleko swojego domu? Dzi?ki naturalnej perspektywie tego obiektywu zrobisz pi?kne zdj?cia i filmy.
K?t widzenia obiektywu AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G jest podobny do k?ta widzenia obiektywu o ogniskowej 50 mm u?ywanego z aparatem pe?noklatkowym. Perspektywa zbli?ona do normalnej perspektywy nieuzbrojonego oka podczas patrzenia na wprost pozwala na naturalne kadrowanie zarówno przy fotografowaniu, jak i filmowaniu. Aby uchwyci? obiekt wraz z cz??ci? otoczenia, nie trzeba podchodzi? za blisko ani sta? daleko z ty?u.

Rewelacyjny w s?abym ?wietle
Elastyczno?? tego obiektywu pozwala si? cieszy? fotografowaniem przez ca?y dzie?. Du?y maksymalny otwór wzgl?dny f/1,8 zapewnia wyj?tkow? ostro?? obrazu, nawet w s?abn?cym ?wietle.
Obiektyw AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G ?wietnie si? sprawdza podczas fotografowania w ?wietle zastanym. Nie trzeba ko?czy? fotografowania, gdy si? ?ciemnia, a w miejscach z nastrojowym ?wiat?em mo?na robi? wspania?e zdj?cia portretowe. Ponadto dzi?ki du?emu maksymalnemu otworowi wzgl?dnemu obraz w wizjerze jest ja?niejszy, co pozwala na precyzyjniejsze komponowanie zdj??.

Pi?kne rozmycie t?a
Odkryj tajemnic? mi?kkiego, nieostrego t?a. ?atwe wyodr?bnienie obiektu z t?a pozwala uzyskiwa? ekspresyjne efekty.
Sekretem pi?knego rozmycia t?a (bokeh) jest fotografowanie z szeroko otwart? przys?on?. Dzi?ki temu uzyskuje si? ma?? g??bi? ostro?ci. Du?y maksymalny otwór wzgl?dny f/1,8 sprawia, ?e obiektyw AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G daje pe?n? kontrol? nad g??bi? ostro?ci. Na zdj?ciach i filmach mo?na dzi?ki temu przedstawi? ostre obiekty pierwszego planu na pi?knie mi?kkim, nieostrym tle.

Precyzyjne ustawianie ostro?ci

Maksymalna precyzja i szybko?? ustawiania ostro?ci. Mo?liwo?? r?cznej zmiany ostro?ci w celu dopracowania kompozycji.
Cichy silnik falowy firmy Nikon zapewnia szybki autofokus z mo?liwo?ci? p?ynnego ustawienia r?cznego. Tryb ustawiania ostro?ci M/A pozwala na ?atwe przej?cie podczas fotografowania z trybu autofokusa do r?cznego ustawiania ostro?ci — wystarczy obrót pier?cienia ustawiania ostro?ci.

Rewelacyjna jako??
Zdj?cia i filmy zachwycaj? bogatymi, ?ywymi kolorami i g??bokim kontrastem. Bez obaw mo?na tak?e fotografowa? w jasnym ?wietle s?onecznym oraz pod ?wiat?o.
Obiektyw AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G pozwala uzyska? ?wietne rezultaty w ka?dej sytuacji. Soczewka asferyczna zapewnia doskona?? korekcj? aberracji pozaosiowych i kontrast w ca?ym kadrze, tak?e przy fotografowaniu z szeroko otwart? przys?on?.

Idealny w podró?y
Dzi?ki kompaktowym wymiarom obiektyw AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G jest ?wietnym towarzyszem w podró?y i doskonale nadaje si? do dyskretnej fotografii ulicznej.
Ten obiektyw sta?oogniskowy wa?y zaledwie (oko?o) 200 g, a dodatkowo jest bardzo prosty w obs?udze i mo?na go ?atwo nosi? przy sobie. Doskonale uzupe?nia zgrabne lustrzanki cyfrowe Nikon formatu DX o wysokiej rozdzielczo?ci.

Nikon: Obiektywy

hot dog orlen cena, sd-z2 pdf, suvy 4×4, suv 2015, zakaz postoju i zatrzymywania, lancia 037, jazda na światłach przeciwmgielnych, peugeot znaczek nowy, najszybsza kolej, ranking kompaktów, nissan qashqai modele, audi male, klimatyzacja w samochodzie zimą, otomoto bielsko biała, yamaha xj, parkowanie na ulicy jednokierunkowej, hyundai ix35 opinie forum

yyyyy