Oczyszczacz powietrza Xiaomi Mi Air Purifier 3C

420,00

Opis

Oczyszczacz powietrza Xiaomi Mi Air Purifier 3C

Mi Air Purifier 3COddychaj swobodnie, dzi?ki wykorzystaniu prawdziwego filtra HEPAWysoce wydajny trójwarstwowy filtr True HEPA mo?e osi?gn?? wspó?czynnik PM CARD do 20 m³/h oraz wraz z systemem cyrkulacji powietrza 360 stopni oczyszcza z du?? pr?dko?ci?, w ka?d? stron?, zapewniaj?c d?ugotrwale oczyszczone powietrze.

320 m³/h PM CADR*Zapewnia 5330 litrów oczyszczonego powietrza*

Prawdziwy filtr HEPAUsuwa 99,97% cz?steczek o wielko?ci 0.3?m*

Wydajno?? 106 m2/h*Oczyszczanie z du?? pr?dko?ci?

Precyzyjne czujniki laseroweSzybko?? oczyszczania zmienia si? automatycznie

Cyfrowy wy?wietlacz LEDInformacje o jako?ci powietrza w czasie rzeczywistym

Inteligentna kontrolaAplikacja Mi Home/Xiaomi Home + polecenia g?osowe

Na zdrowie Twojej rodziny wp?ywaj? bakterie PM2.5, wirusy i py?ki, zawieszone w powietrzu, szkodliwe substancje zawieszone na i w meblach, takie jak formaldehyd, w?osy, kurze i roztocza ukryte w kocach i kanapach.Powietrze, którym oddychasz, jest pe?ne ukrytych niebezpiecze?stw

Cyrkulacja 360° dla najszybszego oczyszczania.B?yskawicznie zapewnia zdatne do oddychania, ?wie?e powietrze.Dzi?ki 320m³/h PM CADR trójwymiarowy system cyrkulacji 360° jest w stanie w pe?ni oczy?ci? powietrze w pomieszczeniu o powierzchni 106 m2 raz na godzin?. B?yskawicznie zapewnia ?wie?e powietrze do oddychania.

Filtr True HEPA skutecznie usuwa 99.97% zanieczyszcze? Po??czenie trzech warstw-g?ównego filtra, filtra True HEPA i wysokiej jako?ci aktywowanego w?gla-skutecznie usuwa cz?steczki PM2.5, bakterie, wirusy, p?ytki, formaldehyd, zapachy i temu podobne. Oddychaj swobodnie dzi?ki ci?g?emu dop?ywowi czystego powietrza.

Skuteczno?? filtracji do 99.99% dla cz?stek o ?rednicy 90-100 nm*Skutecznie usuwa drobne cz?stki, takie jak cz?steczki aerozoluMi Air Purifier skutecznie wykorzystuje filtr True HEPA z nanoskalow? precyzj? filtracji, usuwaj?c drobne cz?steczki, takie jak unosz?ce si? w powietrzu bakterie i wirusy.

80-90nmSkuteczno?? filtracji99.98%

90-100nmSkuteczno?? filtracji99.99%

100-110nmSkuteczno?? filtracji99.99%

Xiaomi: Oczyszczacze powietrza

suzuki motocykle polska, objawy awarii turbiny w dieslu, seat ibiza śląskie, mazda 323 bj, mclaren p15

yyyyy