Nilfisk / Urz?dzenia Czyszcz?ce Parownice Parownica Przemys?owa Sdv8000

21 335,58

Opis

Nilfisk / Urz?dzenia Czyszcz?ce Parownice Parownica Przemys?owa Sdv8000

Parownica SDV8000 marki Nilfisk jest idealna do dezynfekcji cz?sto dotykanych powierzchni. Jej codzienne u?ywanie zapobiega rozprzestrzenianiu si? chorób zaka?nych, bakterii czy wirusów. Urz?dzenie to jest przeznaczone do pracy we wszystkich sektorach przemys?u, które wymagaj? jedynie czyszczenia par? wodn? (praca bez konieczno?ci zasysania brudu i stosowania detergentów). Model idealnie sprawdzi si? do ?rednio i bardzo zabrudzonych powierzchni.Opis wariantu: Ci?nienie robocze 8 bar, d?ugo?? w??a 4 m, ci??ar 40 kgZALETY Para, która jest bardzo gor?ca, ma silny efekt dezynfekuj?cy – usuwa 99,99% wszystkich zarazków gronkowca czy bakterii,Mo?liwo?? pracy bez u?ycia detergentów (wy??cznie przy u?yciu pary) – rozwi?zanie to jest przyjazne dla ?rodowiska,Produkt nie pozostawia mokrej powierzchni (w wilgotnym ?rodowisku bakterie mog? rozprzestrzenia? si? du?o szybciej),Niewielkie zapotrzebowanie na wod? (mniejsze zu?ycie o nawet 80% ni? w innych, podobnych urz?dzeniach),Bardzo szybkie schni?cie czyszczonego otoczenia – gwarantuje to nie zamykanie na d?u?szy czas przestrzeni publicznych,Mo?liwo?? pracy nawet przez 12 godzin,Funkcja blokady przednich kó? oraz funkcja pary u?atwia codzienn? prac?,Trwa?a, stalowa konstrukcja malowana proszkowo,Doskona?a dezynfekcja ta?m produkcyjnych,Produkt zabija roztocza w po?cieli pacjenta podczas czyszczenia i dezodoryzacji,Pomaga zapewni? bezpiecze?stwo poprzez zabijanie bakterii pozostawionych przez zaka?one zwierz?ta,Brud i pozosta?o?ci jedzenie usuwane s? z najg??bszych szczelin,W zestawie znajduje si? regulator wydatku pary, wy??cznik bezpiecze?stwa, funkcja zasysania, dozownik detergentu oraz funkcja ci?g?ego nape?niania bojlera. zastosowanie Szpitale, przychodnie i domy opieki – dezynfekcja pokojów pacjentów (?ó?ka, tapicerka, dywany, zas?ony, pod?ogi, uszczelki), wózki inwalidzkie, tace na ?ywno??,Hotele – odka?anie materacy, usuwanie roztoczy, alergenów, resztek nikotyny i osadów ze ?cian i sufitów,Gabinety weterynaryjne – odka?anie sto?ów operacyjnych, sto?ów do bada? i innych cz?sto dotykanych przedmiotów, dezynfekcja klatek, usuwanie plam i zapachu zwierz?t,Szko?y, sale gimnastyczne i ??obki – dezynfekcja krzese?, ?awek czy biurek, usuwanie klejów, zacieków i plam z jedzenia i napojów, usuwanie kurzu i brudu, odka?anie sprz?tu sportowego czy basenów,Restauracje i puby – czyszczenie stali nierdzewnej, lodówek i zamra?arek, grillów, frytur, piekarników (parownica szybko i prosto usuwa przypieczony t?uszcz i ?ywno??), dezynfekcja stanowisk kelnerów,Toalety – ?atwe usuwanie ple?ni i jej fetoru, usuwanie nagromadzonego wosku, dezynfekcja pod?óg, p?ytek, fug i umywalek, czyszczenie luster bez pozostawiania smug (powierzchnie szklane pozostaj? czyste na d?u?ej, poniewa? para wodna usuwa pozosta?o?ci chemikaliów),Sklepy, galerie handlowe, supermarkety – szybkie odka?anie powierzchni cz?sto dotykanych przez klientów, usuwanie zarazków z kas i ta?m, pó?ek, lad, zamra?arek,Warsztaty samochodowe – czyszczenie tapicerek, usuwanie odcisków palców, ?ladów szminki, zanieczyszcze? pozostawionych po ?ywno?ci czy g??bokich plam, dezynfekcja desek rozdzielczych, otworów wentylacyjnych, popielniczek, uchwytów na kubki, pod?okietników, szyb, usuwanie naklejek, napisów z szyb przednich, okien, listew, czyszczenie silników, usuwanie wosku czy smo?y. WYPOSA?ENIE STANDARDOWE Parownica Nilfisk SDV8000,W?? do parownicy i odkurzacza (4 m),Rura przed?u?aj?ca,D?uga i krótka lanca parowa,Szczotka do dywanów i pod?óg (400 mm) ze ssawami,Ko?cówka do czyszczenia tapicerki,Dysza parowa 150 mm ze szczotk? i ssawami,Ko?cówka do czyszczenia (250 mm) do powierzchni szklanych,5x szczotki mosi??ne i nylonowe (szczelinowe).

NILFISK: Urz?dzenia sprz?taj?ce

samochód renault captur, ferrari 488 spider, renault megane grand coupe 2018, otomoto auta osobowe, motobike, silnik 1.3 multijet, sf90 stradale, nissan note e11, a egr

yyyyy