Odkurzacz centralny Cyclo Vac HD 850 + Separator bezfiltrowy True Cyclonic

6 647,62

Opis

Odkurzacz centralny Cyclo Vac HD 850 + Separator bezfiltrowy True Cyclonic

Nazwa i pochodzenie: Odkurzacz centralny Cyclo Vac HD 850 + Separator bezfiltrowy True Cyclonic, kanadyjskiej produkcji.Cechy i zalety:Odkurzacz centralny Cyclo Vac HD 850 + Separator bezfiltrowy True Cyclonic to solidny zestaw sk?adaj?cy si? z odkurzacza centralnego i separatora cyklonicznego. Zestaw renomowanej firmy zapewniaj?cy bezawaryjn? prac?. Sprz?t idealny równie? do zastosowa? komercyjnych gdzie mo?na stosowa? dodatkowe nadstawki odkurzaczy HD w po??czeniach szeregowych lub równoleg?ych i dzi?ki temu zwi?ksza? parametry i stosowa? to rozwi?zanie do d?u?szych instalacji np. w obiektach u?yteczno?ci publicznej, hotelach, przedszkolach itp.Najlepsze parametry ss?ce gwarantowane przez dwustopniowy silnik By-Pass Ametek.Pe?na filtracja cykloniczna zapewnia minimum obs?ugi i minimum komplikacji podczas eksploatacji. Nie musimy martwi? si? czyszczeniem filtrów czy wymian? worków.Odkurzacz wyposa?ony w system filtracji py?u w?glowego. Czarny py? pochodz?cy z silnika zbierany jest na filtrze. Dzi?ki takiemu rozwi?zaniu powietrze w domu staje si? przyjemniejsze, a ?ciany i przedmioty wokó? urz?dzenia b?d? zawsze czyste.Odkurzacz centralny Cyclo Vac HD 850 + Separator bezfiltrowy True Cyclonic wyprodukowano w Kanadzie.?atwy monta? na ?cianie. Dodatkowo system mocowania odporny na wibracje.Stosunkowo niski poziom ha?asu dzi?ki dobrze wyciszonej komorze silnika oraz dzi?ki dost?pnemu z odkurzaczem t?umikowi o wysokich w?a?ciwo?ciach. (T?umik jest akcesorium dodatkowym dodatkowo p?atnym.)Wysoka jako?? produktu potwierdzona przez d?ugi okres gwarancyjny.Zalecenia instalacyjne:Powierzchnia [m2]do 1020Maksymalna d?ugo?? ruroci?gu [m]117,8Przybli?ona liczba gniazd ss?cych (max)~ 10Parametry techniczne:Moc [W] bdMoc ss?ca [AirWatt] 482Podci?nienie [kPa] 30,78Wydajno?? [l/s] 53,61?rednica [cm] 36Wysoko?? [cm] 105Poziom ha?asu [dB] 72Pojemno?? zbiornika (l) 33Waga [kg] 17Gwarancja odkurzacza centralnego Cyclo Vac: 10 lat na odkurzacz

Cyclo Vac: Urz?dzenia sprz?taj?ce

oto moto dacia duster, nowe auta do 30 tys, winieta węgry online, 1.5 dci 90km opinie, nowa toyota verso 2018, luksusowy suv, dna samochodu za darmo, bmw e63 dane techniczne, rover 200 opinie, jak przewieźć rower w bagażniku, e klasa dane techniczne

yyyyy