Nawóz Z Bydl?cych Rogów I Kopyt 1Kg

32,00

SKU: f8ba3661c2e5 Kategorie: , Tagi: , , ,

Opis

Nawóz Z Bydl?cych Rogów I Kopyt 1Kg

Nawóz z kopyt i rogów bydl?cych stanowi cenne ?ród?o azotu organicznego, który zapewnia szybki i prawid?owy wzrost ro?lin. Dzi?ki w?a?ciwo?ciom higroskopijnym ten nawóz pochodzenia zwierz?cego mo?e utrzymywa? wilgo? i stopniowo uwalnia? j? w trakcie suszy. Od?ywka z bydl?cych rogów i kopyt dostarcza do gleby cenne sk?adniki od?ywcze oraz zwi?ksza mikroflor? i mikrofaun? terenu. W kontakcie z wod? granulki nawozu p?czniej? i mi?kn?, przez co tworz? wn?ki w ziemi i napowietrzaj? grunt oraz system korzeniowy.Rogi i kopyta s? wykorzystywane do produkcji wielu wyrobów – pozosta?o?ci po tym procesie nie musz? by? marnowane. ?yj?c w zgodzie z natur? i wyznaj?c ide? zero waste, wykorzystujemy równie? te pozosta?o?ci do ekologicznych mieszanek nawozów pochodzenia zwierz?cego. W ten sposób wspieramy naturalne ?rodowisko i dostarczamy ro?linom dok?adnie takie sk?adniki, jakie s? im potrzebne. Bez zb?dnych ulepszaczy i ?rodków chemicznych. Wystarczy zastosowa? nawóz i poczeka? na efekty – ro?liny z pewno?ci? si? odwdzi?cz?! To idealne rozwi?zanie dla ka?dego mi?o?nika przyrody: zarówno dla amatora upraw ogrodowych lub doniczkowych, jak i zaawansowanego ogrodnika.

Inny: Nawozy

ceny lpg poznań, bmw e60 touring, restauracje a1, wyświetlacz head-up, subaru wrocław, grand cherokee wj, dostawczy elektryczny

porsche 993 carrera