NHCa DELTA 5L

150,00

Opis

NHCa DELTA 5L

Sposób dzia?ania:NHCa Delta jest nawozem dolistnym dostarczaj?cym ro?linom NH2 w ustabilizowanej formie. NH2 jest najlepsz? form? azotu dost?pn? dla ro?liny. Specjalna formulacja Delty blokuje aminy z degradacji gleby, wywo?anej przez bakterie i rozk?ad chemiczny. Poprawia to wzrost ro?liny i zmniejsza wp?yw na ?rodowisko, zatrzymuj?c azot z dala od wody i powietrza. Azot amidowy jest pobierany przez korzenie ro?liny przez wymian? jonow?, indukuj?c cytokoniny. Ten typ pobierania azotu jest dla ro?liny bardziej naturalny, dzi?ki temu azot lepiej i szybciej rozprowadza si? po ro?linie, wzmacniaj?c j? od korzenia. NHCa Delta jest wysoce efektywnym nawozem doglebowym i dolistnym. Kombinacja stabilizowanego azotu z wapniem daje silny wzrost masy korzeniowej oraz poprawia jako?? plonu i odporno?? na stres. Nawóz poprawia równie? wzrost ro?lin w warunkach zasolenia gleby. NHCa Delta mo?e by? stosowana w uprawie zbó?, rzepaku, ziemniaków, kukurydzy, buraków cukrowych, wszystkich warzyw w polu i pod os?onami, sadów i ro?lin jagodowych.Sk?ad NHCa Delta:Azot calkowity (N): 190,0 g/lKorzy?ci:stabilizuje azot w formie NH2 (najbardziej przyjaznej dla ro?liny),powoduje wi?cej reprodukcyjnego wzrostu, mniej wegetatywnego (zmarnowanego),lepsze ukorzenienie ro?liny,mniejszy negatywny wp?yw na ?rodowisko,pozwala na ograniczenie doglebowej dawki N o ponad 25%Uwaga: NHCa Delta mo?na miesza? z wi?kszo?ci? znanych nawozów dolistnych i agrochemikaliów. Unika? mieszania z produktami zawieraj?cymi siark? lub o wysokiej zawarto?ci fosfatów, chyba ?e konkretna mieszanina znana jest jako kompatybilna. Zawsze nale?y wykona? test mieszalno?ci.

Inny: Nawozy

syrenka 104, reno kadjar 2019, autocentru,, honda vt, koszt regeneracji wtryskiwaczy, autostrady w polsce 2018, gle 400d 4matic, fiat fiorino 2010, silnik hyundai i30, odmrażacz do szyb jak zrobić, 2016 dodge durango, hyundai terracan 2.9 crdi, majówka 2021, prędkości na drogach, otomoto zachodniopomorskie, zeetex wh1000 test adac

yyyyy