Obiektyw Tamron 28-75mm f/2.8 Di III RXD (Sony E)

3 299,00

Opis

Obiektyw Tamron 28-75mm f/2.8 Di III RXD (Sony E)

Ostry obraz i pi?kny bokeh

Sercem obiektywu zaawansowana konstrukcja optyczna pozwalaj?ca osi?gn?? ostry obraz w ca?ym kadrze dla pe?nego zakresu ogniskowych. Ponadto producentowi uda?o si? zapanowa? nad wadami optycznymi takimi jak aberracja chromatyczna i sferyczna. Natomiast stosunkowo d?uga ogniskowa wraz z du?ym otworem wzgl?dnym pozwala uzyska? atrakcyjny wygl?d nieostro?ci.

Szybkie, ciche i celne ustawianie ostro?ci

W obiektywie Tamron 28-75 Di III zastosowano zupe?nie nowy system automatycznego ustawiania ostro?ci RXD. Wyró?nia si? on wysok? szybko?ci? oraz precyzj? pracy. Warto równie? podkre?li?, i? jego praca jest wyj?tkowo cicha w zwi?zku z czym obiektyw sprawdzi si? równie? w filmowaniu. Urz?dzenie obs?uguje funkcj? DMF (bezpo?rednie r?czne ustawianie ostro?ci), pozwalaj?c? na natychmiastowe prze??czanie mi?dzy AF i MF.

Pow?oka fluorytowa

Przednia soczewka zosta?a pokryta dodatkow? pow?ok? fluorytow?, która chroni j? przed kondensacj? wody lub zabrudzeniem, np. odciskami palców.

odciskami palców. Zabezpieczenie przed kurzem i wilgoci?

Reporterski obiektyw musi by? przygotowany na dzia?anie w ci??kich warunkach atmosferycznych. Z tego powodu konstrukcja niniejszego obiektywu zosta?a wyposa?ona w zestaw uszczelek zabezpieczaj?cych przed kurzem i wilgoci?.

Tamron: Obiektywy

ac mini, citroen berlingo 2014, bmw seria 1 2008, hyundai tucson 1.6 gdi spalanie, volkswagen up cena, 1.6 dci problemy, bentley continental gt v8, rolls royces

yyyyy