MATA NA FOTEL SIEDZENIE PODUSZKI PODWY?SZAJ?CE

69,00

Opis

MATA NA FOTEL SIEDZENIE PODUSZKI PODWY?SZAJ?CE

Oferujemy Pa?stwu maty / poduszki podwy?szaj?ce na fotele samochodowe PILLOW, wyprodukowan? przez renomowan? firm? POK-TERNAJWA?NIEJSZE CECHY PRODUKTU:- idealne dla niskich kierowców i pasa?erów- zapewniaj? lepsz? widoczno?? podczas jazdy- poduszki wykonane z pianki poliuretanowej o grubo?ci ok 5 cm oraz odpowiedniej twardo?ci- poszewka wykonana z wysokogatunkowego materia?u typu Alicante na frontowej cz??ci po??czona z materia?em poliestrowym na wyko?czeniach (materia? poszewki dodatkowo laminowany piank? oraz stabilizuj?c? podszewk?)- poszewka wyposa?ona w zamek, co daje mo?liwo?? jej zdj?cia oraz wyprania- poduszki wyposa?ona w dodatkowy system gumek oraz haczyków monta?owych, dzi?ki czemu stabilnie przylega do foteli nie przemieszczaj?c si?.- OFERTA DOTYCZY ZESTAWU (DWÓCH SZTUK)Poduszki wyposa?one s? w dodatkowy zamek mocuj?cy dzi?ki czemu mo?na je po??czy? w jedn? mat? na OPARCIE ORAZ SIEDZISKO !*** Po zakupie pami?taj o podaniu kolorystyki, jest to niezb?dna informacja umo?liwiaj?ca realizacje. W przypadku braku informacji, kolor zostanie wys?any z miniaturki. ***PODUSZKI DOST?PNE S? W PI?CIU KOLORACH PRZEDSTAWIONYCH PONI?EJWybierz kolor odpowiedni dla siebieJAK ZAMÓWI? WYBRANE PODUSZKI ?Po dokonaniu zakupu w Formularzu Zamówienia nale?y poda? nast?puj?ce informacje:Wybrany kolor poduszek (z przedstawionych powy?ej)Adres dostawy (je?li jest inny ni? w danych z konta allegro)DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE:Wn?trze wykonana jest z grubej ok. 5cm panki poliuretanowej, o odpowiedniej twardo?ci, dopasowuj?cej si? do kszta?tów u?ytkownika. Zdejmowana poszewka zapinana na zamek wykonana jest z wysokogatunkowego materia?u typu Alicante (dost?pnego w 5-ciu kolorach) oraz w spodniej cz??ci z laminowanego materia?u poliestrowego (w kolorze czarnym) . Materia? ten charakteryzuje si? niezwyk?? mi?kko?ci?, odporno?ci? na ?cieranie, wysok? ?ywotno?ci? oraz ?atwo?ci? utrzymania.ALICANTE – jest to syntetyczna odmiana zamszu. Charakteryzuje si? mi?kko?ci?, odporno?ci? na ?cieranie, wysok? ?ywotno?ci? oraz ?atwo?ci? utrzymania. Alicante czy?ci si? (podobnie jak zamsz) delikatnie wycieraj?c brudne miejsce tu? po zabrudzeniu wilgotn? szmatk? z mikrofibry. Jest to materia? delikatny w dotyku, wygl?da elegancko i estetycznie, wyst?puje w kilku kolorach które s? bardzo trwa?e. Materia? ten nie farbuje, nie powoduje reakcji alergicznych oraz jest bezpieczny dla dzieci.MONTA?Poduszka wyposa?ona jest w dodatkowy system gumek oraz haczyków monta?owych, dzi?ki czemu stabilnie przylega do foteli nie przemieszczaj?c si?.Wymiary poduszki: 44cm x 37cm (szerokos? x d?ugo??)Poduszki wyposa?one s? w dodatkowy zamek mocuj?cy dzi?ki czemu mo?na je po??czy? w jedn? mat? na OPARCIE ORAZ SIEDZISKO lub zamontowa? osobno na siedziska foteli kierowcy i pasa?era.Poni?ej przedstawiamy przyk?adowe mo?liwo?ci zastosowania poduszek.

: Pokrowce samochodowe

dane techniczne nissan micra, otomoto audi a4, opel suv 2020, auto handel pleszew jarocinska 1b, audi a4 1.6 opinie

yyyyy