Navitel T700 3G Revolution

419,00

Opis

Navitel T700 3G Revolution

Nawigacja Navitel T700

Nawigacja GPS to najlepszy sposób na szybkie dotarcie do celu. Precyzyjna i przyjazna u?ytkownikom. Jest te? bardziej stabilna ni? nawigacja w smartfonach. Doskonale sprawdza si? w codziennej pracy i podczas wakacyjnych wyjazdów. Dodatkowe funkcje aktywnie wspieraj? Ci? podczas prowadzenia auta, zapewniaj?c bezpieczn? jazd?. Wyra?ny ekran, w po??czeniu z intuicyjn? obs?ug? pozwalaj? szybko ustawi? cel i tras? podró?y. Tobie pozostaje odpali? silnik i cieszy? si? jazd?.Navitel T700 to nawigacja, ??cz?ca doskona?? jako?? ze ?wietn? cen?. Prostota obs?ugi oraz intuicyjne menu zapewniaj? wygod? u?ytkowania. Nowoczesny i jednocze?nie elegancki wygl?d pozwala ?wietnie znale?? si? urz?dzeniu w kokpicie ka?dego samochodu.

Du?y wy?wietlacz o przek?tnej 7 cali

Nawigacja Navitel T700 wyposa?ona jest w du?y, kolorowy wy?wietlacz o przek?tnej 7” i rozdzielczo?ci 1024×600 px.Wyra?ny, panoramiczny wy?wietlacz w nawigacji to wi?ksza wygoda u?ytkowania, szersza perspektywa i lepsza widoczno??. Ekran pojemno?ciowy jest wyj?tkowo precyzyjny i ?atwy w obs?udze. Wystarczy delikatnie musn?? matryc?, by uruchomi? wybran? funkcj? lub wpisa? cel podró?y. Optymalna jasno?? gwarantuje doskona?? widoczno?? w dzie? i w nocy.

Mapa Navitel Europa i Rosja

Z map? Navitel ka?da podró? staje si? przyjemno?ci?. Nie ma znaczenia, czy wyje?d?asz s?u?bowo, czy te? udajesz si? na wakacje. Dzi?ki precyzyjnym mapom Europy drogi Starego Kontynentu stoj? przed Tob? otworem. Ogromna baza adresów przek?ada si? na wyj?tkowy komfort i spokój podczas jazdy. Tobie pozostaje poda? adres ko?cowy i cieszy? podró??.Nawigacja Navitel T700 posiada wbudowane mapy Navitel obejmuj?ce teren Polski i Europy. Dodatkowo nawigacja posiada mapy Rosji, Ukrainy, Bia?orusi oraz Kazahstanu. Dzi?ki nim mo?esz mie? pewno??, ?e zawsze i bez problemu trafisz do celu.Mapy Navitel Europa obejmuj? nast?puj?ce 47 pa?stw Europy:Albania, Andora, Austria, Belgia, Bu?garia, Bia?oru?, Bo?nia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kazachstan, Liechtenstein, Litwa, ?otwa, Luksemburg, Macedonia, Malta, Mo?dawia, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, San Marino, Serbia, S?owacja, S?owenia, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Watykan, W?gry, Wielka Brytania, W?ochy, Wyspa Man.

Bezp?atna i bezterminowa aktualizacja mapy

Infrastruktura drogowa stale si? zmienia. Powstaj? nowe odcinki autostrad i dróg ekspresowych, obwodnice i mosty. ?eby przemieszcza? si? szybciej, wygodniej i bezpieczniej warto posiada? aktualne mapy. Twoja nawigacja b?dzie zawsze na bie??co, a Ty mo?esz spokojnie rusza? w drog?.

System operacyjny Android

Android to stabilny i intuicyjny system operacyjny, znany ze smartfonów i tabletów. System Android daje dost?p do nieograniczonego centrum rozrywki. Dzi?ki niemu Navitel T700 to nie tylko nawigacja samochodowa. To urz?dzenie multimedialne.

2 sloty na karty SIM

Nawigacja Navitel T700 posiada 2 wbudowane sloty na karty SIM. Dzi?ki 3G zyskasz dost?p do Internetu w ka?dych warunkach

Wbudowane modu?y Wi-Fi oraz Bluetooth

Nawigacja Navitel T700 zosta?a wyposa?ona w modu? Wi-Fi, który pozwoli na stabilny dost?p do Internetu.Modu? Bluetooth zapewnia kompatybilno?? z wieloma urz?dzeniami, które s? niezb?dne w codziennej pracy.

Us?uga fotoradary Navitel

Fotoradary potrafi? skutecznie uprzykrzy? jazd?. Dzi?ki ostrze?eniom przed fotoradarami odpowiednio wcze?niej zwolnisz do wymaganej pr?dko?ci i unikniesz kosztów zwi?zanych z mandatami.

Rozbudowana baza POI

POI to punkty u?yteczno?ci publicznej takie jak bankomaty, restauracje, czy atrakcje turystyczne. Nawigacja wska?e wybrany przez Ciebie POI i zaprowadzi Ci? na miejsce.Navitel T700 posiada rozszerzon? baz? danych puktów POI. Dzi?ki niej b?dziesz zawsze wiedzia?, gdzie zatankowa? samochód, gdzie wypi? dobr? kaw?, a w nag?ych przypadkach dotrze? szybko do apteki lub szpitala.

Navitel: Nawigacja samochodowa

naprawa wydechu, jelcz samochody, focus c max, umowa kupna sprzedaży pojazdu do druku, cena wodoru, rower elektryczny dla dziecka, ford fiesta 2020, otomoto santa fe, skręt w lewo na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną, jazda po łuku, samochód suzuki sx4

yyyyy