Obiektyw Sigma C 30mm f/1.4 DC DN (Sony E)

1 538,00

Opis

Obiektyw Sigma C 30mm f/1.4 DC DN (Sony E)

Idealny (nie tylko) do portretówObiektyw Sigma C 30 mm f/1.4 DC DN zosta? stworzony do portretów. Dzi?ki mo?liwo?ci skorzystania z przys?ony o warto?ci a? f/1.4 zdj?cia o ma?ej g??bi ostro?ci b?d? ?atwe do osi?gni?cia. 9 listków przys?ony daje z kolei pi?kny bokeh, tak po??dany przez wielu fotografów. Parametry obiektywu pozwol? równie? na prac? w trudnych warunkach o?wietleniowych, a tak?e na osi?ganie bardzo krókich czasów na?wietlania, potrzebnych przy zamra?aniu ruchu w kadrze.

Por?czny towarzysz pracyKompaktowe wymiary obiektywu uzupe?nia niska waga, co bezpo?rednio przek?ada si? na komfort pracy. ?atwy w transporcie i wygodny w operowaniu, jest przyk?adem idealnego po??czenia wysokiej jako?ci obrazu z mobilno?ci?. Wykonanie z termicznie stabilnego kompozytu TSC zapewnia trwa?o?? i niezawodno?? podczas u?ytkowania. Z kolei krokowy silnik AFzapewni precyzyjne, ciche i szybkie ustawianie ostro?ci. Doceni? to zw?aszcza filmowcy, cho? równie? fotografowie b?d? zadowoleni z komfortowej pracy.

Sigma: Obiektywy

audi a 6 2010, zaprawki lakiernicze sprayem, modele tesli, zamienię na samochód

yyyyy