Nokian Line 205/55R16 91V

420,00

Opis

Nokian Line 205/55R16 91V

Nokian Line

Nowe opony letnie High Performance Nokian Line doskonale sobie radz? w szybko zmieniaj?cych si? warunkach drogowych latem. Innowacyjne rozwi?zania takie jak lamelki Cross-Block i faliste rowki zapewniaj? Nokian Line doskona?? sterowno?? i dobr? przyczepno??, nawet na ?liskich i mokrych nawierzchniach w deszczowych warunkach. Ta nowa opona, specjalnie zaprojektowana do samochodów rozwijaj?cych du?? moc, zachwyca swoim stabilnym prowadzeniem i dzi?ki niej od wczesnej wiosny a? do pó?nej jesieni jazda jest bezkompromisowo bezpieczna i wygodna.

Rowki retencyjne (Swoop Grooves)

Wed?ug bada?, deszcze jako zjawiska pogodowe, powoduj? najwi?cej wypadków drogowych w okresie letnim. Gwa?towna burza zwi?ksza ryzyko czasowej utraty kontroli nad pojazdem. Istotn? przyczyn? powstania tego ryzyka jest utrata przyczepno?ci lub gro?ba aquaplaningu, co mo?e spowodowa?, i? kierowca zmieni si? w obserwuj?cego pasa?era.Zaprojektowane przez Nokian Tyres specjalne rowki w oponach letnich poprawiaj? przyczepno?? na mokrej nawierzchni oraz zapobiegaj? aquaplaningowi nawet w trudnych warunkach pogodowych. Rowki retencyjne znajduj? si? w rowkach poprzecznych zewn?trznego barku opony. Te eliptyczne rowki zatrzymuj? wi?cej wody, poniewa? zwi?ksza si? pojemno?? rowków poprzecznych. Ich kszta?t sprawia, ?e opon? cechuje doskona?a przyczepno?? na mokrej nawierzchni, nawet je?li jest ju? zu?yta.  Wraz z zu?yciem opony pojemno?? wi?kszych rowków nie maleje, wr?cz przeciwnie – wzrasta.

Lamelki Cross-Block

Lamele Cross-Block na centralnym ?ebrze odgrywaj? podwójn? rol?. Lamele Cross w pobli?u barku zewn?trznego wspó?pracuj? ze sztywnym ?ebrem zapewniaj?c oponie stabilno?? w ka?dych warunkach. Elastyczne lamele Cross od wewn?trznej strony barku zapewniaj? ?agodny kontakt z pod?o?em, zmniejszaj?c w ten sposób opory toczenia i poziom ha?asu. K?t i obj?to?? rowków uko?nej lamelki Cross s? zoptymalizowane.Na mokrej nawierzchni lamelka Cross jest podwójnie skuteczna w zapobieganiu aquaplaningu: gromadzi wod? w kontakcie z nawierzchni? i przyspiesza jej usuwanie do g?ównych rowków.

Elastyczna podwójna podpora bloków bie?nika

Precyzj? jazdy poprawia elastyczna, podwójna podpora bloków na barku zewn?trznym.  Podwójna podpora uruchamia si? podczas dynamicznej jazdy, zapewniaj?c dodatkowe wsparcie, gdy klocki bie?nika obracaj? si? wzgl?dem siebie usztywniaj?c opon?. Podczas jazdy w normalnych warunkach podpora wygina si? i zmniejsza opory toczenia oraz zu?ycie paliwa. 20-stopniowe skosy na ?ciankach rowków podpieraj? okolice barku i zapewniaj? doskona?y komfort jazdy na zakr?tach, przy zmianie pasa i podczas manewrów wyprzedzania.

Nokian Tyres: Opony letnie

vw sharan opinie 1.9 tdi, samochody warszawa, octavia 2 żarówki, samochody trzykołowe, salon peugeot bydgoszcz, honda civic 2022, żmijka pionowa, toyota hybrid c-hr, filtr powietrza objawy, czy po wymianie baterii trzeba kodowac kluczyk, brzydkie auto, 74 kw ile koni, epc audi, spadek mocy silnika, harley davidson v rod cena

yyyyy