Opony Nokian Tyres SEASONPROOF SUV 235/55R18 104V XL

652,00

Opis

Opony Nokian Tyres SEASONPROOF SUV 235/55R18 104V XL

Nokian SeasonProof SUV – specjalista od ka?dych warunkówNokian SeasonProof SUV to ca?oroczna opona klasy premium, przeznaczona dla pojazdów typu Crossover i SUV, dbaj?ca o wysoki poziom bezpiecze?stwa i spokojn? podró? bez przyczyny na panuj?c? por? roku.Bogate do?wiadczenie marki w zakresie niezawodnych szansy zimowych mo?liwo?ci rozwoju, który z jednej strony ??czy cechy funkcjonalne bie?nika zimowego az drugiej umo?liwia bezproblemowe poruszanie si? w wy?szych zakresach temperatur.Kierunkowa rze?ba bie?nika o kszta?cie litery „V” oraz kraw?dzie blokowe skutecznie radz? z nadmiarem wody, ?niegu i b?ota po?niegowego na drodze. Poszerzone kana?y boczne skutecznie odprowadzaj? wod? poza obszar opony, chroni?c przed po?lizgami hydrodynamicznymi i niekontrolowanym zachowaniem pojazdu na drodze.Mieszanka gumy bie?nika w technologii „Season Sense” zapewnia wysokie wska?niki adaptacyjne, dzi?ki czemu opona gwarantuje optymaln? wydajno?? jezdn? w szerokim zakresie temperatur i sezonowych czynników dodatkowych. Du?a zawarto?? krzemionki w sprawie gumowej pojazdu oraz poprawienie efektywno?ci paliwowej pojazdu. Du?a zawarto?? krzemionki w sprawie gumowej pojazdu.Nokian Seasonproof SUV powrotny specyfik? i charakter pojazdów SUV, przez co zosta? on wyposa?ony w dodatkowe wsparcie bloków bie?nika w strefach barkowych opony dla poprawy jezdnej oraz pew prowadzenia manewrowania. Aby zwi?kszy? wytrzyma?o?? modelu na uszkodzenia mechaniczne, ?ciana boczna poprawona o zu?ycie aramidowe, które mimo znacznej no?no?ci pojazdu, gwarantuj? odporno?? na wyboje, ubytki drogowe oraz infrastruktur? miejsk? np. wysokie kraw??niki.Nokian SeasonProof SUV to opona, która jako priorytetowe bezpiecze?stwo podró?y, dzi?ki zaawansowanemu technologiom marki jest to mo?liwe bez konieczno?ci zrezygnowania z optymalnych osi?gów, trwa?o?ci oraz ekologicznego u?ytkowania.

Nokian Tyres: Opony terenowe ca?oroczne

mitsubishi hybryda, sportowy sedan, fiat ducato chłodnia, jak odpalić auto na kable, wymiary akumulatorów, wymiana prawa jazdy kat c, jak sprawdzić samochód po vin za darmo, okulary dla kierowców opinie

yyyyy