Obiektyw Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 Di II VC Nikon

1 089,00

Opis

Obiektyw Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 Di II VC Nikon

Na rynku obiektywów wymiennych do aparatów fotograficznych firma Tamron jest dobrze znana z produkcji obiektywów zmiennoogniskowych o du?ym zakresie i makroobiektywów. W oparciu o dog??bne zaanga?owanie w unikalne sposoby wizualizacji obrazu jak i oryginalne technologie, niezmiennie oferujemy prawdziwie innowacyjne produkty.Firma Tamron wykorzystuje swoje nieprzeci?tne mo?liwo?ci technologiczne, koncentruj?c si? na optyce, aby opracowywa? i oferowa? doskona?ej jako?ci produkty o wyj?tkowej wydajno?ci równie? w nowych dziedzinach, mi?dzy innymi w takich jak obiektywy do kamer monitoruj?cych i do kamer montowanych w pojazdach. W ten sposób przyczyniamy si? do rozwoju post?pu w wielu ro?nych dziedzinach przemys?u.

NAJWA?NIEJSZE NAGRODY

2010 – 2011Ju? po raz 12 Obiektyw Tamron otrzymuje nagrod? EISA: Tym razem obiektyw SP 70-300mm F4-5.6 Di VC USD (model A005) i otrzymuje nagrod? EISA Photo w kategorii „Lens of the Year” („Obiektyw Roku”)

2007Po raz 9 TAMRON otrzymuje nagrod? EISA Photo „Lens of the Year” (Obiektyw Roku) w latach 2007-2008 dla 18-250mm F / 3,5-6,3 Di II.

2008Po raz 10 TAMRON otrzymuje nagrod? EISA Photo „Lens of the Year” (Obiektyw Roku)  2008-2009 za obiektyw VC 28-300mm.

2009Po raz 11 TAMRON otrzymuje nagrod? EISA Photo „Obiektyw Podró?niczy Roku” 2009-2010 za obiektyw VC 18-270mm.

2006TAMRON otrzymuje nagrod? EISA Photo „Lens of the Year” za 2006-2007 SP AF 17-50mm F / 2,8 XR Di II LD Aspherical [IF] 2006-2007

2003SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical (IF) Macro otrzymuje nagrod? EISA Photo „Lens of the Year” 2003/2004 i 2003/2004 CAPA Lens „Grand Prix” w nagrody Japonii.

2002AF 28-300mm Ultra Zoom XR (Model A06) otrzymuje nagrod? EISA Photo „Lens of the Year” w latach 2002-2003.

2001AF 28-200 XR Super Zoom (Model A03) otrzymuje „TIPA / Najlepszy obiektyw w Europie 2001-2002″RF645 otrzymuje Camera Grand Prix 2001 Klub Dziennikarzy Nagroda Specjalna, TIPA „Najlepszy profesjonalny produkt foto w Europie” 2001/2002 oraz nagrod? EISA „European Professional Camera of the Year” 2001/2002.

2000AF 28-200mm F/3.8-5.6 LD Macro Super II (Model 371D) otrzymuje nagrod? EISA Award „Lens of the Year” 2000-2001.

Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 Di II VC NikonPowerzoom o ogniskowej 18-200mm umo?liwia nam wykonywanie doskona?ych zdj?? w ka?dej sytuacji.W modelu 18-200 VC skumulowa?y si? wszystkie wysi?ki producenta by stworzy? powerzoom o idealnych parametrach. Ten innowacyjny obiektyw wyró?nia si? du?? lekko?ci? oraz wysok? jako?ci? zdj??. Jest idealnym rozwi?zaniem dla amatorów fotografii jak i dla przeci?tnego u?ytkownika.

Megazoom pozwala na fotografowanie znacznie wi?kszego obszaru bez utraty jako?ci. Obiektywy te posiadaj? ogniskowe w zakresie od szerokiego k?ta do tele, dzi?ki czemu s? uniwersalne i sprawdzaj? si? w ka?dej sytuacji. Ze wzgl?du na wszechstronno??, niewielki rozmiar oraz ma?? wag?, obiektywy te s? przeznaczone przede wszystkim do fotografowania codziennych sytuacji, takich jak wyjazdy urlopowe, w?drówki z plecakiem czy wycieczki z dzie?mi.

Stabilizacja obrazu VC (Vibration Compensation)Sprawdzony stabilizator obrazu VC Tamron (Vibration Compensation) zapewnia w tym obiektywie ostre i nieporuszone obrazy. Dzi?ki niemu obiektyw mo?na stosowa? podczas fotografowania z r?ki lub przy s?abym ?wietle.Nowy wysokiej klasy modu? napedu AFNowo zaprojektowany modu? auto focusa z optymaln? integracj? silnika sprawia ?e AF jest szybszy, cichszy i bardziej precyzyjny.

Tamron SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD G2 Canon

Tamron SP 70-200mm f/2.8 Di VC USD G2 Canon

Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD G2 Canon

Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 Di II VC Canon

Tamron 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD Canon

Tamron 100-400mm f/4.5-6.3 Di VC USD Canon

Tamron SP 35mm f/1.8 Di VC USD Canon

Tamron SP 35mm f/1.4 Di USD Canon

Sprawd? inne produkty marki Tamron

Dekielki i za?lepki

Obiektywy

Os?ony na obiektyw

Tamron: Obiektywy

fiesta r2, www samochody osobowe, jaguar xf 3.0 diesel, porsche czerwone, niemiecki dekoder vin, komis samochodowy targowisko, opel insignia 2014 opinie, ford fiesta nowy cena, caterpillar 428c, znak zakazu parkowania, opel vivaro 2019, rally bohemia

yyyyy