Nexen N fera SU4 215/45R17 91W

297,27

Opis

Nexen N fera SU4 215/45R17 91W

Firma Nexen powsta?a w 1942 roku w Korei, a w roku 1956 jako pierwsza firma w tym pa?stwie zacz??a produkowa? opony do samochodów osobowych. W 1985 roku produkcja rozszerzy?a si? o opony radialne. W roku 1991 firma podpisa?a umow? z japo?skim Ohtsu Tire&Rubber, co ulepszy?o mo?liwo?ci produkcyjne pod wzgl?dem technologicznym. Opony Nexen z roku na rok s? ulepszane, w 2004 roku powsta?a nowa seria ultra opon oraz opon dedykowanych specjalnie dla SUV-ów. W 2005 roku firma opatentowa?a gum? krzemianow? nanokompozytow?. W 2006 roku zako?czy?y si? testy dla zimowych opon dla SUV-ów. Poniewa? firma rozrasta si? szybkim tempie, w 2007 roku otwarto kolejn? fabryk?, w Chinach. Do tej pory firma powi?kszy?a swoj? warto?? o 20%, a sprzeda? opon rocznie ma warto?? 600 milionów dolarów. Firma zatrudnia tysi?ce pracowników, a opony znane s? w 120 krajach ?wiata. W Polsce wiele firm sprzedaje opony Nexen, nie nale?? one do najdro?szych, dlatego ch?tnie proponuje si? je kierowcom. Opony s? dobrej jako?ci, dlatego rozwa?anie ich zakupu jest jak najbardziej uzasadnione.

Nexen: Opony letnie

on paliwo, fiat scudo 2.0 jtd, silnik mercedes 3.5 benzyna opinie, ea888

yyyyy