MANTA SPK204FM PIPE

139,00

Opis

MANTA SPK204FM PIPE

Manta SPK204FM PIPEG?o?nik 2.1 HIFI Bluetooth z 3″ subwooferem

Nowy g?o?nik Manta Pipe SPK204FM zosta? stworzony z my?l? o u?ytkownikach, którzy oczekuj? znacznie wi?cej od swoich urz?dze? mobilnych. Urz?dzenie zosta?o bowiem wyposa?one w a? dwa g?o?niki oraz osobny subwoofer, który charakteryzuje si? wysok? dynamik? d?wi?ku i bogatymi basami. Poprzez Bluetooth mo?na w ?atwy i szybki sposób sparowa? g?o?nik z ka?dym smartfonem, tabletem, a nawet komputerem. Wbudowane gniazda MircoSD i USB pozwalaj? odtwarza? ulubion? muzyk? bezpo?rednio kart pami?ci lub no?nika typu Pendrive. Dla jeszcze wi?kszej wygody u?ytkowania Manta Pipe SPK204FM zosta? wyposa?ony w gniazdo AUX.Urz?dzenie posiada tak?e wbudowane radio FM, które mo?e by?  alternatyw? podczas wycieczek w miejsca gdzie dost?p do internetu i wszystkich funkcji smartfona jest ograniczony. 

To, co niew?tpliwe wyró?nia ten produkt od pozosta?ych g?o?ników bezprzewodowych to oryginalny design zamkni?ty w obudowie w kszta?cie tuby. Poza zaawansowan? specyfikacj?, o jako?ci d?wi?ku mog? ?wiadczy? tak?e wi?ksze i solidne gabaryty oraz odpowiedni ci??ar urz?dzenia.

Manta Pipe SPK204FM to urz?dzenie mobilne, które mo?na zabra? ze sob? w plener dzi?ki wbudowanej baterii i do??czonym pasku dla jeszcze wi?kszej wygody przemieszczania.  G?o?nik stanowi ?wietne uzupe?nienie dla urz?dze? mobilnych – po pod??czeniu g?o?nika poprzez Bluetooth mo?na nie tylko s?ucha? muzyki ze smartfona, ale te? tak?e wzbogaci? ogl?dane filmy o lepszy d?wi?k ni? oferowany przez g?o?nik wbudowany w urz?dzenia mobilne. To doskona?a alternatywa dla tych, którzy ceni? wysok? jako?? d?wi?ku przy zachowaniu mobilnych funkcjonalno?ci.

Manta: Power audio

auchan bielsko stacja paliw, tce 150 fap, ubezpieczenie oc po kupnie samochodu używanego, golf sportsvan 1.2 tsi test, toyota uzywane, lublin 51 sprzedam, jaki skuter 50 polecacie, samochód fiat 126p, brubaker box, aktualnosci, dojcz far, focus test, ciekawe pojazdy, reno talisman

yyyyy