mata gumowa Hyundai i20 2009-2014 2010 + Stopery

29,90

Opis

mata gumowa Hyundai i20 2009-2014 2010 + Stopery

Dywanik gumowy – 1 sztuka (strona lewa – kierowcy)Dywanik przeznaczony jest do poni?szych modeli aut:HYUNDAI i20 I: Roczniki: 2009 – 2014Produkt wykonany jest ze starannie dobranej mieszanki gumy, opracowanej specjalnie z my?l? o produkcji dywaników samochodowych. Dzi?ki temu odporny jest na ?cieranie. Dodatkowym zabezpieczeniem s? wypustki znajduj?ce si? na spodzie dywanika, co zapobiega jego przesuwaniu si?. Stopie? dopasowania kszta?tu wzgl?dem oryginalnych dywaników: ok. 90-100%. Uwaga! Wielu sprzedawców sprzedaje podobne dywaniki okre?laj?c je enigmatycznym s?owem „dopasowane” (co klienci cz?sto myl? z dywanikami „dedykowanymi”, czyli o stopniu dopasowania 100%). Tymczasem s? to bardzo cz?sto dywaniki o stopniu dopasowania nieprzekraczaj?cym nawet 75%.Do ka?dego przedniego dywanika do??czone s? 2 komplety stoperów wraz z pasuj?cymi do nich wkr?tami widoczne na zdj?ciu obok (na jeden komplet sk?ada si? 1 cz??? spodnia stoperu, 1 cz??? dolna stoperu oraz wkr?t). Stopery wraz z wkr?tami pakowane s? do woreczków po 2 komplety w ka?dym (jeden woreczek do jednego dywanika) Stopery nale?y zamontowa? samemu. Dywaniki nie maj? zaznaczonych miejsc monta?u stoperów, ewentualne sugerowane miejsca monta?u nale?y dok?adnie sprawdzi?, gdy? niektóre wersje aut mog? mie? te miejsca przesuni?te. Monta? stoperów nie jest konieczny do prawid?owego u?ytkowania dywaników. Dywaniki s? bardzo ci??kie i stosunkowo grube – waga jednego przedniego dywanika w zale?no?ci od modelu to ok. 2kg – oraz dodatkowo posiadaj? wypustki na ich spodzie, ?e ju? w same w sobie dobrze przylegaj? do powierzchni bez tendencji do przemieszczania si?. Stopery s? tylko dodatkowym elementem zabezpieczaj?cym dywanik przed przesuwaniem si?.Strona kierowcy (lewa)Przyj??o si?, ?e w ruchu prawostronnym (np. w Polsce) strona lewa jest stron? kierowcy, a strona prawa stron? pasa?era. Natomiast w przypadku ruchu lewostronnego (np. w Wielkiej Brytanii) strona lewa jest stron? pasa?era, a strona prawa stron? kierowcy. W tej ofercie przyj?li?my nazewnictwo dla ruchu prawostronnego (czyli takiego jak np. w Polsce). Je?eli planujesz zakup towaru przeznaczonego do samochodu dostosowanego dla ruchu lewostronnego prosimy, aby? mia?/mia?a to na uwadze, ?e oznaczenia „strona kierowcy” oraz „strona pasa?era” zastosowane w tej ofercie mog? by? wówczas myl?ce.

inna: Dywaniki samochodowe

jak zamontować gaśnicę w samochodzie, koniec z wymianą dowodu rejestracyjnego 2018, żuk a07, lexus nx200t, strefa ruchu, мазда 323, bugatti veyrona, honda frv forum, czym prać tapicerkę samochodową, jak wybrać opony letnie, mercedes terenowy modele

yyyyy