Onkyo A-9130 czarny

2 299,00

Opis

Onkyo A-9130 czarny

Mocne brzmienie nasycone detalamiZintegrowany wzmacniacz stereo ONKYO A-9130 zosta? zaprojektowany przez najlepszych in?ynierów d?wi?ku. Wszystko po to, aby osi?gn?? brzmienie zbli?one do perfekcji. Jest ono nasycone u?ytecznymi detalami, dzi?ki czemu s?uchacz mo?e napawa? si? ulubionymi utworami. Urz?dzenie spe?ni tak?e oczekiwania kinomanów oraz gamerów. Bez zb?dnego wysi?ku mo?na przystosowa? je do indywidualnych preferencji.

Jako?? d?wi?kuWzmacniacz stereofoniczny ONKYO A-9130 gwarantuje najwy?sz? jako?? d?wi?ku – urz?dzenie zosta?o stworzone z my?l? o tych, którzy chc? unikn?? wszelkich niedoskona?o?ci (m.in. trzasków, szmerów, deformacji). Nie ma znaczenia, czy odtwarzane jest brzmienie o niskiej, czy wysokiej cz?stotliwo?ci. W ka?dym przypadku jest ono ciep?e, soczyste i dynamiczne. Model ten mo?e wspó?pracowa? z g?o?nikami ró?nego typu, co przek?ada si? na swobod? u?ytkowania.

Prosta konfiguracjaZintegrowany wzmacniacz stereo ONKYO A-9130 jest prosty i bezproblemowy w konfiguracji, wi?c nawet osoby bez do?wiadczenia poradz? sobie z tym zadaniem. Wystarczy krótka chwila, aby przygotowa? urz?dzenie do pracy. Wzmacniacz ma pi?? wej?? analogowych RCA oraz dwa wej?cia cyfrowe. Pod??czenie sprz?tów nie jest skomplikowane lub czasoch?onne, dzi?ki czemu ka?dy mo?e stworzy? w?asny system audio, który b?dzie w stu procentach dopasowany do osobistych wymaga?.

Pilot zdalnego sterowaniaWzmacniacz stereofoniczny ONKYO A-9130 sprzedawany jest z pilotem zdalnego sterowania. Dzi?ki niemu komfort obs?ugi znacz?co wzrasta. Nie trzeba wstawa? z kanapy, aby w??czy?/wy??czy? sprz?t lub zmieni? ustawienia pracy.

Onkyo: Wzmacniacze audio

skoda terenowa, stacje cpn, mini cooper s autocentrum, lincoln car, fiat lancia, i 30 hyundai, toyota avensis 2.0 147 km lpg, lacetti, golf r500

yyyyy