Onkyo A-9150S Srebrny

3 699,00

Opis

Onkyo A-9150S Srebrny

Zintegrowany wzmacniacz stereo Onkyo A-9150Zadzwo? i umów si? na prezentacj?. Tel.: 63 240 69 85.Mo?liwo?? kupna w systemie ratalnym – Raty 0% lub rabat.Bezp?atna wysy?ka kurierem.Produkt pochodzi z oficjalnej polskiej dystrybucji. Kompletne fabryczne wyposa?enie.Je?eli nasza oferta cenowa interesuj?cego Ci? produktu jest za wysoka i znalaz?e? ofert?, w której ten sam produkt kosztuje mniej ni? u nas, zadzwo? lub napisz do nas z propozycj? swojej ceny.Onkyo A-9150 – wzmacniacz stereo ze stopniem wej?ciowym SpectraModule™ i przetwornikiem C/A Asahi Kasei AK4452.Onkyo wprowadza do sprzeda?y zintegrowany stereofoniczny wzmacniacz wyposa?ony w zaawansowany przetworniki C/A i przedwzmacniacz gramofonowy dla wk?adek MM/MC.W urz?dzeniu zastosowano unikalne technologie wzmacniaj?ce, które w po??czeniu z zaawansowanymi obwodowymi przetwarzaj?cymi sygna? cyfrowy na analogowy, tworz? po??czenie zapewaniaj?ce: doskona?? dynamik?, czysto?? barw i bezmiar niuansów, co gwarantuje wiern? reprodukcj? ka?dego rodzaju muzyki.Kluczem do poczucia realizmu w odtwarzanych utworach, jest nowy, ekranowany stopie? wej?ciowy wzmacniacza mocy zbudowany na tranzystorach, nosz?cy nazw? – SpectraModule™, który szczyci si? szybko?ci? narastania napi?cia – 500V/µs. Dzi?ki temu zachowana zostaje prawdziwa dynamika d?wi?ku i bardzo szerokie liniowe pasmo przenoszenia si?gaj?ce megaherców. Ma to istotne znaczenie nie tylko dla czystej reprodukcji naturalnych transjentów, gwarantuj?cych ?wie?e i ?ywotne brzmienie, ale tak?e zapewnia dok?adn? definicj? instrumentów lokalizowanych na wi?kszej i bardziej realistycznej scenie d?wi?kowej.Onkyo A-9150 wyposa?ony jest w separowany przedwzmacniacz gramofonowy wspó?pracuj?cy z wk?adkami MM/MC. Wydzielenie z obwodów wzmacniacza, korektora RIAA zaowocowa?o zwi?kszeniem odporno?ci czu?ego uk?adu na zak?ócenia.Dla mi?o?ników ?róde? cyfrowych przygotowano wysokiej klasy przetwornik cyfrowo analogowy oparty na procesorze Asahi Kasei AK4452, pracuj?cym z cz?stotliwo?ci? 768kHz i d?ugo?ci? s?owa 32-bit. Proces wspomagany jest przez filtr bardzo wysokich cz?stotliwo?ci DIDRC, który oczyszcza sygna? z szumów.W?a?ciwo?ci Onkyo A-9150Najwa?niejsze w?a?ciwo?ci:• Wyrafinowany stopie? wej?ciowy wzmacniacza mocy zbudowany na tranzystorach: SpectralModule™.• Separowany przedwzmacniacz gramofonowy wspó?pracuj?cy z wk?adkami MM/MC.• Wysokiej jako?ci wzmacniacz s?uchawkowy.• Zasilanie zdolne dostarczy? wysokich pr?dów.• Przetwornik cyfrowo-analogowy Asahi Kasei – AK4452 – 768kHz/32-bit.• Filtr DIDRC (czy?ci sygna? z szumów o bardzo wysokiej cz?stotliwo?ci).• Solidna konstrukcja, aluminiowy front i ga?ka regulacji g?o?no?ci.Zaawansowane w?a?ciwo?ci:• Moc wyj?ciowa: 60W/kana? (4 ?, 20 Hz?20 kHz, 0.08% THD, 2 kana?y wysterowane, IEC)• SpectraModule™ – generuje natychmiastowo napi?cie steruj?ce – zapewnia wzorowe odtwarzanie transjentów i precyzyjn? separacj? instrumentów.• Filtr DIDRC – czy?ci sygna? z szumów o wysokiej cz?stotliwo?ci.• Transformator HCPS – zasilanie zdolne dostarczy? wysokich pr?dów.• Dwa kondensatory filtruj?ce o pojemno?ci po 10000 µF, wykonane na zamówienie.• Wysokopr?dowe ko?cówki mocy zdolne do zwi?kszonej kontroli nad kolumnami.• Obwód – Optimum Gain Volume Control – izolacja sygna?u od szumów zapobiega zniekszta?ceniom przy niskim poziomie g?o?no?ci.• Uk?ad symetryczny wzmacniacza z zachowaniem tej samej d?ugo?ci ?cie?ek lewego i prawego kana?u – minimalizacja b??dów odtwarzania stereo.• Wyizolowane obwody: przetwarzania, przedwzmacniacza i wzmacniacza mocy – redukcja negatywnego wp?ywu interferencji na sygna? audio.• Du?e aluminiowe radiatory• Przetwornik cyfrowo-analogowy Asahi Kasei – AK4452 – 768kHz/32-bit• Tryb Direct – wierna reprodukcja oryginalnego sygna?u• Selektor wyj?? g?o?nikowych A/B umieszczony na froncie.• Dost?pny: czarny lub srebrnyWej?cia i po??czenia• 4 poz?acane wej?cia analogowe RCA• Poz?acane wej?cie gramofonowe z przedwzmacniaczem RIAA dla wk?adek MM i MC• 2 wej?cia cyfrowe optyczne (192kHz/24-bit)• 2 poz?acane wej?cia cyfrowe koaksjalne (192kHz/24-bit)• 2 pary poz?acanych, zakr?canych wyj?? g?o?nikowych (A+B)• Poz?acane wyj?cie s?uchawkowe 6.3mm• Poz?acane wej?cie Main• Poz?acane wyj?cie Pre Out• Poz?acane wyj?cie Line Out• RI (Remote Interactive)Inne w?a?ciwo?ci• Regulacja barwy tonu (basy/soprany)• Regulacja balansu mi?dzy kana?ami• Aluminiowy panel frontowy• Aluminiowa ga?ka regulacji g?o?no?ci• Solidne stalowe chassis – redukcja rezonansów i wp?ywu zewn?trznych zak?óce?• Du?e stabilne stopki – minimalizacja tworzenia si? wibracji• Pobór mocy w trybie „standby” – 0.2W• Pilot zdalnego sterowania z obs?ug? wszystkich funkcji.• Wymiary (S x W x G) – 435 x 139 x 331 mm• Waga – 9,20 kg

Onkyo: Wzmacniacze audio

espace spalanie, ciągnik mccormick, jak odkręcić, opłata za wymianę prawa jazdy, 2.0 tfsi, regeneracja poduszek, ford transit żółta kontrolka z wykrzyknikiem, e60 otomoto, terex tc16-2, moc kw na km, f10, oświadczenie o zbyciu pojazdu, sprzedam fendt, oc co obejmuje, multivan vw

yyyyy