?MASA?ER STÓP NÓG WODNY SPA B?BELKI PODGRZEWANY

179,99

Opis

?MASA?ER STÓP NÓG WODNY SPA B?BELKI PODGRZEWANY

MASA?ER STÓP NÓG WODNY SPA B?BELKI PODGRZEWANY 500WO produkcieFunkcjonalny masa?er stóp do osobistego u?ytku domowego?? 8 niezale?nych rolek do masa?u?? masa? b?belkowy?? kontrola temperatury wody?? efekt saunyPozb?d? si? nieko?cz?cych dolegliwo?ci bólowychHydro masa?er idealny na prezentPerfekcyjny ergonomiczny design sprawiaj?, ?e obs?uga jest prosta I intuicyjna*Nie mo?na go stosowa? w celach medycznych, terapeutycznych ani w dzia?alno?ci komercyjnej!? ERGONOMICZNA KONSTRUKCJAMasa?, oraz eliminacja toksyn z organizmu.Wzmaga cyrkulacj? krwi.Pobudza organizm; uwalnia si?y witalne.Wzmaga obieg krwi w obr?bie ?ydki, eliminuje zm?czenie i ból.Poprawia jako?? snu, umo?liwia w organizmie odkrywanie nowych pok?adów energii. Poprawiaj?cych prac? uk?adu nerwowego i zdrowotnego co wp?ywa na dobre samopoczucie.Eliminuje toksyny z organizmu, poprawia jako?? cery. Poniewa? naczynia krwiono?ne i uk?ad nerwowy s? po??czone z ca?ym cia?em, efekt stymulacji w sposób sta?y stabilizuje ci?nienie krwi i metabolizm na w?a?ciwym poziomie.Nowoczesne wzornictwo, elegancja w powi?zaniu z najwy?sza technologi?? FUNKCJONALNO??B?belki – Mechanizm zawarty w urz?dzeniu pozwala na wytworzenie b?belków, które w niezwykle przyjemny i delikatny sposób masuj? stopy. Mo?na skorzysta? z masa?u z b?belkami lub bez.Ciep?o – Dzi?ki specjalnej technologii ogrzewaj?cej, urz?dzenie nie pozwala wodzie wewn?trz ostygn?? i utrzymuje sta?? temperatur?. Nagrzanie wody mo?e zaj?? do 10 minut.Masa? – Rolki wyposa?one w specjalne wypustki wytwarzaj? wibracj?, daj?ce efekt przyjemnego masa?u.Timer – Pozwala na ustawienie czasu w zakresie pomi?dzy 10, a 60 minut (10-20-30-40-50-60 minut).? W?A?CIWO?CIUgniatanie stref refleksologicznych i receptorówPobudza puls i obieg krwiRozciera p?aszczyzny stóp (wytwarzaj?c ciep?o) stymuluj?c masa? refleksologiiPobudza metabolizm? SPECYFIKACJANapi?cie znamionowe: 220-240V ~ 50HzZnamionowa moc wyj?ciowa: 85WCzas pracy ci?g?ej: 20 minut*Czas pracy ci?g?ej okre?la, jak d?ugo urz?dzenie mo?e pracowa? bez przegrzania silnika i uszkodzenia urz?dzenia.W ZESTAWIE?? Masa?er wodny?? Zasilacz pr?dowy?? Instrukcja w j. polskimMasa? pomaga zmniejszy? zm?czenie i obrz?ki. Uwalnia napi?cie mi??ni i relaksuj?c pomaga odpocz?? organizmowi, dodaje witalno?ci i energii.

Inny: Masa?ery

seat cupra cena, berlingo 2006, biegi w automacie, ładowarka do akumulatora, honda civic 9, wzór umowy kupna sprzedaży samochodu ze współwłaścicielem, szarpie na gazie, mercedes w140 coupe opinie, biksenon, renault clio 3 rs dane techniczne, jak otworzyć samochód, stacja paliw crab

yyyyy