Onkyo C-7030 czarny

1 599,00

Opis

Onkyo C-7030 czarny

Onkyo C-7030Melomani, którzy oczekuj? wra?enia obcowania z ?yw? muzyk?, wci?? korzystaj? z p?yt CD. Przyjemno?ci? jest nie tylko szperanie w kolekcji p?yt i czytanie wk?adek, ale te? niesamowite odwzorowanie d?wi?ku. ??cz?c najwy?szej klasy komponenty oraz wieloletnie do?wiadczenie firmie Onkyo, uda?o si? stworzy? C-7030 – odtwarzacz p?yt kompaktowych, który zapewnia niezwyk?e doznania muzyczne. Podstaw? sukcesu oraz sekretem by?o zaprojektowanie urz?dzenia tak, aby sygna? audio pozosta? wolny od zak?óce? a? do chwili, gdy dotrze on do z??cz odpowiadaj?cych za wyj?cie d?wi?ku.

Technologia VLSC (Vector Linear Shaping Circuitry)Przy wykorzystaniu tradycyjnych metod konwersji sygna?u cyfrowego na analogowy nie jest mo?liwe ca?kowite wyeliminowanie szumu, który wkrada si? w sygna? i ostatecznie psuje d?wi?k wydobywaj?cy si? z g?o?ników. W przypadku technologii VLSC stworzonej przez Onkyo dane dotycz?ce sygna?u audio s? nieprzerwanie sprawdzane w dwóch osobnych miejscach i je?li wyst?puj? ró?nice, s? one na bie??co korygowane, tak aby ostatecznie uzyska? niezwykle regularn? fal? d?wi?kow?.

Ultradok?adny zegarOnkyo C-7030 wykorzystuje niezwykle precyzyjny mechanizm zegara, który kontroluje i koordynuje wszystkie procesy zwi?zane z obróbk? sygna?u audio. Innymi s?owy, to taki dyrygent, który zarz?dza poszczególnymi instrumentami w orkiestrze. W C-7030 wykorzystano jedyny w swoim rodzaju kryszta?owy oscylator, który cechuje si? odchyleniami cz?stotliwo?ci o zaledwie ±10 ppm, czyli znacznie mniejszymi ni? w przypadku tradycyjnych oscylatorów.

Onkyo: Odtwarzacze CD

test opon 195/65 r15, oznaczenia w samochodzie, octavia 2 1.6 mpi, niemiecka autostrada, bmw monachium, małe tablice, tabbert przyczepa, dane techniczne vw passat b8, jak sprawdzić czy ktoś posiada prawo jazdy, wysprzęglik hydrauliczny

yyyyy