Motul Olej Do Automatycznej Skrzyni Biegów 103219

48,31

Opis

Motul Olej Do Automatycznej Skrzyni Biegów 103219

Oleje przeznaczone do stosowania w automatycznych skrzyniach biegów ró?ni? si? diametralnie od konwencjonalnych olejów przek?adniowych. W tego typu przek?adniach olej pe?ni funkcj? steruj?c?, od kierunku jego przep?ywu i ci?nienia zale?y dobór odpowiednich prze?o?e? skrzyni biegów. Oprócz tego ?rodki smarne do automatycznych skrzyni chroni? przed korozj? i zu?yciem i pozwalaj? na optymaln? prac? uk?adu przeniesienia nap?du.Wyprodukowany w technologii Technosynthese olej MOTUL Multi CVTF znajdzie zastosowanie w automatycznych, bezstopniowych skrzyniach biegów CVT, które coraz powszechniej montowane s? we wspó?czesnych samochodach. Produkt mo?e by? stosowany w konstrukcjach zarówno z ?a?cuchem, jak i konwencjonalnym paskiem. Unikalna formu?a oleju MOTUL Multi CVTF wzbogacona pakietem unikalnych dodatków przyczynia si? do ograniczenia zu?ycia paliwa, redukuje wibracje oraz u?atwia zmian? prze?o?e? i czyni j? szybk? oraz p?ynn?. Olej ma doskona?e w?a?ciwo?ci przeciwzu?yciowe i antykorozyjne, które zachowuje w szerokim spektrum obci??e? i temperatur.Mo?e by? stosowany w pojazdach:· GM;· Ford;· Chrysler;· Honda;· Hyundai;· Kia;· Mitsubishi;· Nissan;· Subaru;· Toyota;· Audi;· BMW;· Citroen;· Mercedes;· Peugeot;· Renault.Pojemno?? opakowania: 1 litr.Olej MOTUL Multi CVTF nie mo?e by? stosowany w przek?adniach CVT pojazdów hybrydowych.

Motul: Oleje przek?adniowe

wosk do samochodu, asr esp, opel vivaro brygadówka, ubytki płynu chłodniczego, nowe audi, wyprzedaż rocznika 2017 nissan, renault captur 2020 cena, volkswagen t 4, audi sq8

podkładka zaciskowa