Millers Oils CFS 0W20 NT 1L

76,00

Opis

Millers Oils CFS 0W20 NT 1L

W pe?ni syntetyczny, wyczynowy olej silnikowy z formu?? Triple Ester (potrójnych estrów) oraz technologi? Nanodrive Ultra Low Friction. Rekomendowany do nowoczesnych wyczynowych silników, tak?e tych wysokoobrotowych, gdzie wymagana jest maksymalna moc. Olej o niskiej lepko?ci, ale znakomitych w?a?ciwo?ciach chroni?cych silnik przed zu?yciem. Idealny do kwalifikacji oraz wy?cigów na krótkich dystansach.STOSOWANIE:Do u?ytku w wyczynowych silnikach, gdzie wa?nym kryterium jest najwy?sza moc silnika – w silnikach przystosowanych do tego rodzaju oleju.KORZY?CI:W pe?ni syntetyczny, wyczynowy olej silnikowy z formu?? Triple Ester (potrójnych estrów) oraz technologi? Nanodrive Ultra Low Friction zapewnia:testy w laboratorium wykaza?y o 15% ni?szy wspó?czynnik tarcia, oraz o 17% wi?ksz? ochron? silnika przed zu?yciem ni? dotychczasowy olej NTznaczn? redukcj? tarciawyd?u?on? ?ywotno?? silnikani?sz? temperatur? pracy silnikawi?ksz? moc i moment obrotowywi?ksz? niezawodno??popraw? efektywno?ci energetycznejznakomite w?a?ciwo?ci chroni?ce podzespo?y przed zu?ywaniem si?PARAMETRY:Maksymalna sta?a temperatura pracy: 125 C, chwilowa maksymalna temperatura pracy: 150 CIdealny do stosowania jako olej do kwalifikacji.Znacznie przewy?sza wymagania API SM/CF oraz ACEA A1/B1.Lepko?? SAE…0w20G?sto?? przy 15 C…0,857Lepko?? kinematyczna w 100 C…7,8 cStLepko?? kinematyczna w 40 C… 42,3 cStIndeks lepko?ci…157Temperatura krzepni?cia…200 CLepko?? na zimno przy -35 C…6,200 cPTBN mg KOH/g…10,1

Millers Oils: Oleje silnikowe

wspomaganie c 360 elektryczne, sprzedam volvo xc60, przekroczenie prędkości o 50 w terenie niezabudowanym 2019, honda hrv 2021 wymiary, seat exeo spalanie

blachy piekarnicze silikonowane