Nettop Apple Mac Studio M1 Max (MJMV3ZEAP1R1D3)

22 199,00

Opis

Nettop Apple Mac Studio M1 Max (MJMV3ZEAP1R1D3)

Mac Studio to zupe?nie nowy stacjonarny Mac. W niezwykle kompaktowej formie ??czy niesamowit? wydajno??, bogactwo portów i niespotykane dot?d mo?liwo?ci. Wszystko, czego potrzebujesz, jest w zasi?gu r?ki. A ka?de miejsce mo?e zmieni? si? w Twoj? pracowni?. Na pocz?tek wybierz jeden z dwóch rewelacyjnych czipów. Niewiarygodnie szybki M1 Max. Albo absolutnie nowy M1 Ultra – najpot??niejszy, jaki widziano w komputerze osobistym.

M1 MAX czy M1 ULTRA – dobierz swój Mac StudioCzip M1 Max ma do?? mocy, ?eby sprosta? najwi?kszym wyzwaniom. Gdy pracujesz z wieloma apkami naraz, porz?dkujesz i edytujesz tysi?ce zdj??, nagrywasz i miksujesz muzyk? na profesjonalnym poziomie, poszukujesz nowych planet poza Uk?adem S?onecznym lub robisz co? równie ambitnego – b?yskawicznie szybki M1 Max jest zawsze po Twojej stronie
M1 Ultra, zbudowany z dwóch czipów M1 Max, radzi sobie z zadaniami o niewyobra?alnej dot?d skali. Mo?esz na nim prowadzi? z?o?one symulacje ruchów cz?steczek czy pracowa? ze szczegó?owymi ?rodowiskami 3D, których dotychczas nie sposób by?o renderowa?. Maj?c teraz dwa razy wi?cej silników multimedialnych, M1 Ultra wspomaga odtwarzanie nawet 18 strumieni wideo 8K ProRes 422. ?aden inny czip w komputerze osobistym tego nie potrafi

Kompaktowy rozmiar Mac StudioNieprawdopodobna moc i energooszcz?dno?? czipów Apple pozwoli?y nam wymy?li? pot??ny komputer stacjonarny ca?kowicie od nowa. Pomys? na Maca Studio by? prosty – zaprojektowa? maszyn?, która w niczym nie b?dzie ogranicza? Twojej kreatywno?ci ani pracy czipów M1 Max i M1 Ultra. To znaczy pozwoli im dzia?a? bez ?adnych limitów w najmniejszej z mo?liwych przestrzeni. I uda?o si?. Mac Studio idealnie mie?ci si? pod wi?kszo?ci? wy?wietlaczy, a jego nieposkromion? moc i mnogo?? portów masz na biurku. W zasi?gu r?ki.

Wsparcie wydajno?ci Mac Studio
Obudowa Maca Studio, zajmuj?ca powierzchni? kwadratu o boku 19,7 cm, kryje w sobie prze?omowy uk?ad termiczny. To dzi?ki niemu czipy M1 Max i M1 Ultra mog? rozwija? odrzutowe pr?dko?ci, pozostaj?c cichymi jak szmer wiatru.
Zestaw 12 szybkich portów, rozlokowanych dogodnie z przodu i z ty?u obudowy, czyni z Maca Studio perfekcyjne centrum Twojej pracowni. ?atwo, bez si?gania za komputer, pod??czysz i od??czysz kamer?, zewn?trzn? pami?? masow? oraz inne urz?dzenia. A dla lepszego ogl?du spraw mo?esz podpi?? a? cztery wy?wietlacze Pro Display XDR i jeden telewizor 4K. Masz te? gniazdo audio z zaawansowan? obs?ug? s?uchawek o wysokiej impedancji, dzia?aj?ce równie? jako wyj?cie liniowe dla g?o?ników aktywnych

Video prezentacja Apple Mac Studio
Je?eli ciekawi Ci? design Apple Mac Studio zapraszamy do wideo prezentacji nowego modelu Apple Mac Studio

Apple: Nettopy

mercedes e400 4matic, wypadek a1, 488, kymco downtown 125i forum, zmiany w kodeksie drogowym, hyundai coupe gk, daewo lanos

yyyyy