Olej silnikowy Total Quartz 9000 syntetyczny 5W-40 5L

99,99

Opis

Olej silnikowy Total Quartz 9000 syntetyczny 5W-40 5L

Opis produktu:Total Quartz 9000 Energy 5W-40 jest najnowocze?niejszym olejem silnikowym, stworzonym w Technologi Syntetycznej TOTAL, który jest ca?kowicie kompatybilny z najnowszymi rozwi?zaniami technicznymi zastosowanymi w silnikach benzynowych i Diesla wi?kszo?ci producentów na ?wiecie.W?asno?ci i zaletyW?asno?ci i zaletydoskona?? p?ynno?? w niskich temperaturach zapewniaj?c?: ?atwy rozruch silnika, natychmiastowe smarowanie i ochron? przed zu?yciem wspó?pracuj?cych jego cz??cibardzo wysoki wska?nik lepko?ci zapewniaj?cy smarowanie w wysokich temperaturach pracywyj?tkow? stabilno?? ciepln? i odporno?? na utlenianie, co w po??czeniu z doskona?ymi w?a?ciwo?ciami myj?co-dysperguj?cymi ogranicza powstawanie laków, nagarów, osadów i szlamów, mog?cych zanieczy?ci? wewn?trzne powierzchnie silnikabardzo nisk? temperatur? krzepni?cia oleju, pozwalaj?c? na u?ytkowanie go w najtrudniejszych warunkachbardzo wysok? odporno?? na ?cinanie polimerów zastosowanych w sk?adzie oleju, co zapewnia wyj?tkow? stabilno?? wska?nika lepko?ci w czasie pracy silnikaszczególnie nisk? lotno?? zmniejszaj?c? zu?ycie oleju w silnikuca?kowit? neutralno?? wobec powszechnie stosowanych uszczelekZastosowanie:Zalecany jest do stosowania w silnikach benzynowych i wysokopr??nych najnowszej konstrukcji: wielozaworowych, wolnoss?cych i turbodo?adowanych, z wa?kami rozrz?du w g?owicy, z katalizatorem spalin lub bez, zasilanych benzyn? bezo?owiow? jak równie? gazem propan-butan.Do stosowania w je?dzie sportowej, miejskiej i po autostradzie, w samochodach osobowych i dostawczych u?ytkowanych w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych.Zaleca si? szczególnie do silników z hydraulicznym sterowaniem zaworów, bowiem wycisza on g?o?n? prac? uk?adu rozrz?du.SPECYFIKACJE:A3/B4API SN/CFVW 502.00 / 505.00MB 229.5PORSCHE A40DO KA?DEGO ZAKUPIONEGO OLEJU GRATIS DODAJEMY ZAWIESZK? przypominaj?ca dat? i przebieg ostatniej wymiany oraz informacj? o nast?pnej wymianie oleju

Total: Oleje silnikowe

mt-07, żywotność cewki zapłonowej, kia carens iii 2.0 benzyna, regeneracja zaciskow hamulcowych, skoda fabia 2 spalanie, bmw 60, toyota corrola, gwarancja na opony, umowa przedsprzedaży, audi a 6 c7, lexus ct 2018, umowa najmu garażu doc

yyyyy