Obiektyw Fujinon XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS (ffXf/55200OS)

80,00

Opis

Obiektyw Fujinon XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS (ffXf/55200OS)

Fujinon XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS

Obiektyw FUJIFILM XF 55-200 mm f/3.5-4.8 R LM OIS to przedstawiciel najwy?szej klasy optyki do aparatów FujiFilm X. Obiektyw posiada funkcj? stabilizacji obrazu, co pozwala z powodzeniem otworzy? migawk? na czas d?u?szy o 5 stopni. Wszystko to wspieraj? soczewki wykonane ze szk?a charakteryzuj?cego si? wysok? wydajno?ci? — dwie ze szk?a ED, z czego jedna z Super ED z wydajno?ci? soczewki fluorytowej, kontroluj?c? wyst?puj?c? zwykle przy d?ugich ogniskowych aberracj? chromatyczn?. Rozwi?zania zastosowane w obiektywie umo?liwiaj? uzyskanie ostrego i wyra?nego obrazu wraz z wiernym odwzorowaniem kolorów w ca?ym zakresie zoomu.

Szybka i cicha praca AF, wbudowana stabilizacja obrazuW obiektywie FUJIFILM XF 55-200 mm f/3.5-4.8 R LM OIS mechanizm AF nap?dzany jest przez dwa silniki liniowe, co przek?ada si? na szybk? i cich? prac? autofokusu. Mo?liwe jest tu ustawienie ostro?ci natychmiast po wycelowaniu obiektu, a pozwala na to czas ustawienia ostro?ci skrócony do 0,28 sekundy. Cecha ta jest szczególnie istotna podczas fotografowania dynamicznych scen. Obiektyw jest nieoceniony podczas uwieczniania w obrazie np. dzikich zwierz?t lub wydarze? sportowych.

StabilizacjaW obiektywie FUJIFILM XF 55-200 mm f/3.5-4.8 R LM OIS warto zwróci? uwag? na zastosowane w tym modelu rozwi?zanie w zakresie stabilizacji obrazu. Pozwala ono wyd?u?y? ekspozycj? nawet o 4,5 warto?ci EV, a wi?c oko?o 24x. T? funkcj? doceni? osoby pracuj?ce na d?ugich ogniskowych, gdzie przy w??szym k?cie widzenia nale?y zastosowa? czas na?wietlania krótszy, ni? w przypadku obiektywów szerokok?tnych.

Solidna, metalowa konstrukcja w niewielkiej, lekkiej obudowieObiektyw FUJIFILM XF 55-200 mm f/3.5-4.8 R LM OIS jest propozycj? skierowan? do osób szukaj?cych idealnego po??czenia du?ej jasno?ci z kompaktowymi wymiarami i niewielk? wag?, która w porównaniu z ja?niejszymi obiektywami mo?e by? dwukrotnie ni?sza. Za ogromn? zalet? cecha ta uznawana jest przez fotografów, dla których gabaryty i waga sprz?tu maj? znaczenie nadrz?dne przy otworze przys?ony, gdy jednocze?nie zapewniona jest d?u?sza ogniskowa.

Fujifilm: Obiektywy

zniszczony samochód, audi a4 b6 wersje wyposażenia, fiesta iv, bmw f25 opinie

yyyyy