Obiektyw Tamron 100-400mm f/4.5-6.3 Di VC USD Nikon

3 798,00

Opis

Obiektyw Tamron 100-400mm f/4.5-6.3 Di VC USD Nikon

Na rynku obiektywów wymiennych do aparatów fotograficznych firma Tamron jest dobrze znana z produkcji obiektywów zmiennoogniskowych o du?ym zakresie i makroobiektywów. W oparciu o dog??bne zaanga?owanie w unikalne sposoby wizualizacji obrazu jak i oryginalne technologie, niezmiennie oferujemy prawdziwie innowacyjne produkty.Firma Tamron wykorzystuje swoje nieprzeci?tne mo?liwo?ci technologiczne, koncentruj?c si? na optyce, aby opracowywa? i oferowa? doskona?ej jako?ci produkty o wyj?tkowej wydajno?ci równie? w nowych dziedzinach, mi?dzy innymi w takich jak obiektywy do kamer monitoruj?cych i do kamer montowanych w pojazdach. W ten sposób przyczyniamy si? do rozwoju post?pu w wielu ro?nych dziedzinach przemys?u.

NAJWA?NIEJSZE NAGRODY

2010 – 2011Ju? po raz 12 Obiektyw Tamron otrzymuje nagrod? EISA: Tym razem obiektyw SP 70-300mm F4-5.6 Di VC USD (model A005) i otrzymuje nagrod? EISA Photo w kategorii „Lens of the Year” („Obiektyw Roku”)

2007Po raz 9 TAMRON otrzymuje nagrod? EISA Photo „Lens of the Year” (Obiektyw Roku) w latach 2007-2008 dla 18-250mm F / 3,5-6,3 Di II.

2008Po raz 10 TAMRON otrzymuje nagrod? EISA Photo „Lens of the Year” (Obiektyw Roku)  2008-2009 za obiektyw VC 28-300mm.

2009Po raz 11 TAMRON otrzymuje nagrod? EISA Photo „Obiektyw Podró?niczy Roku” 2009-2010 za obiektyw VC 18-270mm.

2006TAMRON otrzymuje nagrod? EISA Photo „Lens of the Year” za 2006-2007 SP AF 17-50mm F / 2,8 XR Di II LD Aspherical [IF] 2006-2007

2003SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical (IF) Macro otrzymuje nagrod? EISA Photo „Lens of the Year” 2003/2004 i 2003/2004 CAPA Lens „Grand Prix” w nagrody Japonii.

2002AF 28-300mm Ultra Zoom XR (Model A06) otrzymuje nagrod? EISA Photo „Lens of the Year” w latach 2002-2003.

2001AF 28-200 XR Super Zoom (Model A03) otrzymuje „TIPA / Najlepszy obiektyw w Europie 2001-2002″RF645 otrzymuje Camera Grand Prix 2001 Klub Dziennikarzy Nagroda Specjalna, TIPA „Najlepszy profesjonalny produkt foto w Europie” 2001/2002 oraz nagrod? EISA „European Professional Camera of the Year” 2001/2002.

2000AF 28-200mm F/3.8-5.6 LD Macro Super II (Model 371D) otrzymuje nagrod? EISA Award „Lens of the Year” 2000-2001.

Tamron 100-400mm f/4.5-6.3 Di VC USD NikonTamron 100-400mm F /4,5-6.3 Di VC USD (model A035) to ultra-teleobiektyw zmiennoogniskowy z AF, który pozwala na fotografowanie z zachowaniem najwy?szej jako?ci zdj??. Poprzez zastosowanie systemu LD (Low Dispersion), aberracje typowe dla wielu teleobiektywów nale?? ju? do przesz?o?ci. Opatentowana przez firm? Tamron pow?oka eBAND t?umi odbicia, daj?c obrazy o niesamowitej wyrazisto?ci. Obiektyw wykonany jest g?ównie z magnezu, przez co jest najl?ejszy w swojej klasie *. Dzi?ki MOD (minimalna odleg?o?? obiektu) 1,5m i maksymalnemu wspó?czynnikowi powi?kszenia obrazu wynosz?cemu 1: 3.6, model 100-400 mm pozwala tak zmi?kczy? t?o aby idealnie wyró?ni? obiekt fotografowany z bliskiej odleg?o?ci. Konstrukcja odporna na wilgo? oraz pokryta fluorem przednia soczewka zapewniaj? dodatkow? ochron? podczas fotografowania na zewn?trz.* W?ród obiektywów 100-400 mm do aparatów DSLR (od pa?dziernika 2017 r .; Tamron)

Doskona?a wydajno?? AF i ulepszone VCPrecyzyjne systemy AF i VC s? niezb?dne w ultra-teleobiektywach. MPU (modu? mikroprocesorów) z wbudowanym procesorem DSP zapewnia doskona?e przetwarzanie danych co przek?ada si? na szybko?? pracy obiektywu. Dodatkowo model A035 posiada oddzielny modu? MPU dedykowany wy??cznie do kompensowania drga?. Dzi?ki najwy?szej jako?ci AF i ulepszonemu VC mo?esz cieszy? si? fotografowaniem nawet w bardzo s?abych warunkach o?wietleniowych.

Wysoka precyzja. Wygodnie kompaktowyAutorski nap?d HLD firmy Tamron oszcz?dza energi?, zapewniaj?c jednocze?nie doskona?e w?a?ciwo?ci nap?dowe. Wyostrza dok?adnie i bardzo cicho, dostosowuj?c obroty silnika w zakresie od ma?ych do du?ych pr?dko?ci, zapewniaj?c p?ynny autofokus. Nap?d HLD umo?liwi? opracowanie modu?u AF daj?cego oszcz?dno?? przestrzeni, co przek?ada si? na bardziej elegancki b?ben i zredukowane wymiary ca?kowite obiektywu.Ostre, pewne zdj?cia telefotograficzneTechnologia kompensacji drga? VC firmy Tamron stabilizuje obraz w wizjerze, wi?c mo?esz wykadrowa? obiekt i wykonywa? ostre uj?cia – nawet w zakresie ultra telefoto i w s?abym o?wietleniu.Kompatybilny z TAMRON TAP-in ConsoleTMOpcjonalna konsola TAP-in zapewnia po??czenie USB z komputerem, dzi?ki czemu mo?na z ?atwo?ci? aktualizowa? oprogramowanie sprz?towe obiektywu oraz personalizowa? funkcje, mi?dzy innymi precyzyjne ustawienie autofokusu i funkcji VC.

Tamron SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD G2 Canon

Tamron SP 70-200mm f/2.8 Di VC USD G2 Canon

Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD G2 Canon

Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 Di II VC Canon

Tamron 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD Canon

Tamron 100-400mm f/4.5-6.3 Di VC USD Canon

Tamron SP 35mm f/1.8 Di VC USD Canon

Tamron SP 35mm f/1.4 Di USD Canon

Sprawd? inne produkty marki Tamron

Dekielki i za?lepki

Obiektywy

Os?ony na obiektyw

Tamron: Obiektywy

chevrolet g20, ea211, rejestracje indywidualne, citroen zielona góra, lpg wtrysk bezpośredni

yyyyy