Obiektyw Sigma A 85mm f/1.4 DG HSM (Nikon)

4 897,00

Opis

Obiektyw Sigma A 85mm f/1.4 DG HSM (Nikon)

Sigma 85 mm f/1.4 DG HSM Art / Nikon

Sigma 85
mm f/1.4 DG HSM Art
to najwy?szej klasy obiektyw portretowy z profesjonalnej linii Art.
Zapewnia niezrównan? rozdzielczo?? i plastyk? obrazu a wysoka jasno?? f1.4
pozwala na fotografowanie w niekorzystnych warunkach o?wietleniowych. Zdobywca
wielu nagród i wyró?nie?. Podstawowe narz?dzie pracy wielu zawodowych
fotografów.

Obiektyw spe?nia najwy?sze wymagania jako?ciowe,
stawiane w erze matryc wysokiej rozdzielczo?ci. Obiektyw oferuje ekstremalnie
wysok? rozdzielczo?? (nawet przy ca?kowicie otwartej przys?onie) przy
jednoczesnym naturalnym efekcie rozmycia t?a (tzw. bokeh). Oferuj?c
najwy?sz? jako?? obrazu, charakteryzuj?c? lini? Art, obiektyw ten mo?e
sta? si? doskona?ym uzupe?nieniem np. Sigma 50/1.4 czy Sigma 135/1.8 Art.

W
konstrukcji optycznej wykorzystano 14 soczewek, u?o?onych w 12 grupach. Cz???
soczewek jest wykonanych ze specjalnego szk?a SLD (o niskiej
dyspersji). Wykorzystano te? elementy asferyczne, dzi?ki którym wydatnie
poprawiono ostro?? na brzegach kadru.

Sigma 85
mm f/1.4 DG HSM Art
wykorzystuje system p?ywaj?cych soczewek dostosowuj?c odleg?o??
mi?dzy grupami soczewek podczas ustawiania ostro?ci. Rezultatem jest
zmniejszona aberracja przy ró?nych odleg?o?ciach od fotografowanego obiektu.
Obiektyw ustawia ostro?? ju? z odleg?o?ci 85cm., uzyskuj?c maksymalne
powi?kszenie 1 : 8.5.

Soczewki pokryto zaawansowanymi
pow?okami antyrefleksyjnymi, likwiduj?cymi bliki i flary, dzi?ki czemu obiektyw
zachowa odpowiedni kontrast nawet przy fotografowaniu pod s?o?ce.
Dziewi?ciolistkowa, zaokr?glona przys?ona zapewnia przyjemn? plastyk? obrazu i
naturalne oddanie elementów znajduj?cych si? poza p?aszczyzn? ostro?ci.

Mosi??ne mocowanie bagnetu ??czy
wysok? jako?? wykonania z wytrzyma?o?ci?. Jego powierzchnia jest poddawana
specjalnej obróbce wzmacniaj?cej, aby zapewni? wysok? jako?? obiektywu,
gwarantuj?c? d?ugotrwa?e u?ytkowanie.

Obudow? Sigma 85 mm f/1.4 DG HSM Art
wykonano z wykorzystaniem materia?u TSC (kompozytu stabilnego
termicznie), wyj?tkowo odpornego i trwa?ego tworzywa, opracowanego na specjalne
zamówienie firmy Sigma.

Sigma 85 mm f/1.4 DG HSM Art zosta? wyposa?ony w udoskonalny
silnik ultrad?wi?kowy HSM. Nowy, zoptymalizowany algorytm AF przyspieszy? prac?
AF o 30 %. Nap?d nie ma klasycznych po??cze? mechanicznych co pozwala na r?czne
doostrzanie bez konieczno?ci prze??czania w tryb MF. Obiektyw posiada wygodny
prze??cznik trybu ustawiania AF/MF, szczególnie przydatny przy stosowaniu w
korpusach nie posiadaj?cych tego udogodnienia.

Obiektyw
wspó?pracuje z urz?dzeniem Sigma USB DOCK a bezp?atne oprogramowanie Sigma
Optymization Pro pozwala u?ytkownikowi na: aktualizacj? oprogramowania
obiektywu, kalibracj? punktów AF.

Sigma: Obiektywy

jakie opony na lato, megane 2008, komisy w berlinie, chevrolet orlando spalanie, komis plock, toyota rav4 pomorskie, rower z silnikiem, toyota 2010, chłodnica klimatyzacji opel zafira a, fiat tipo 2018 cena, subaru forester 2.0 turbo, peugeot 308 2012, toyot chr, auto komis bielsko biała, ford galaxy spalanie, 22 promile

yyyyy