Obiektyw Sigma 16mm f/1.4 DC DN Contemporary (Sony E)

1 729,00

Opis

Obiektyw Sigma 16mm f/1.4 DC DN Contemporary (Sony E)

Nowy system do bezlusterkowców

Zaprezentowana w 2016 jako pierwsza z nowej serii obiektywów sta?oogniskowych do bezlusterkowców Sigma 30mm f/1.4 DC DN | Contemporary, ??czy ?wiat?o f/1.4 z doskona?? jako?ci? optyczn?. Zaprojektowanie tak jasnego obiektywu wymaga?o podj?cia ró?norodnych wyzwa?. By im podo?a?, przy projektowaniu obiektywu wykorzystano najnowsze technologie, zaktualizowano funkcje video, wykorzystano te? mo?liwo?ci korekcji w korpusach, by dodatkowo poprawi? jako?? obrazu. Mimo priorytetowego potraktowania jako?ci optyki, Sigmie uda?o si? zaprojektowa? lekki kompaktowy obiektyw z ?atwym w obs?udze systemem AF.

Podobnie jak 30mm F1.4 DC DN | Contemporary, obiektyw 16mm F1.4 DC DN | Contemporary, korzysta z najnowszych technologii Sigmy, by zaoferowa? jasno?? f/1.4 i zminimalizowa? aberracjeoptyczne.Pierwszy z nowej serii sta?oogniskowych obiektywów do bezlusterkowców jasny standard 30mm F1.4 DC DN | Contemporary, zosta? teraz uzupe?niony o szerokok?tn? sta?k? 16mm F1.4 DC DN | Contemporary.W przysz?o?ci Sigma planuje uzupe?ni? t? lini? o teleobiektyw, tworz?c kompletny system dla u?ytkowników bezlusterkowców.Dodatkowo linia Sigma Art zawiera trzy obiektywy do bezlusterkowców, pokrywaj?ce szeroki zakres popularnych ogniskowych:19mm F2.8 DN | Art, 30mm F2.8 DN | Art, and 60mm F2.8 DN | Art. Obiektywy te nie potrzebuj? cyfrowej korekcji aberracji, poniewa? ich uk?ad optyczny z powodzeniem je minimalizuje.

Du?y otwór przys?ony by do?wiadcza? tego co najlepsze w fotografii.

Jasny obiektyw sta?oogniskowy to idealne narz?dzie by do?wiadczy? artyzmu w fotografii. Wybierz odpowiedni? ogniskow? i ciesz si? pe?n? kontrol? g??bi ostro?ci.Nowa Sigma 16mm f/1.4 DC DN | Contemporary jest pierwszym na ?wiecie obiektywem oferuj?cym u?ytkownikom aparatów z mocowaniem Sony-E i matryc? APS-C odpowiednik pe?noklatkowej ogniskowej 24mm i ?wiat?o 1.4. Z kolei u?ytkownicy systemu Micro Cztery Trzecie b?d? mogli cieszy? si? z tak jasnego obiektywu o odpowiedniku pe?noklatkowej ogniskowej 32mm. To jasny i szeroki obiektyw na który czekali u?ytkownicy bezlusterkowców.

Jako?? obrazu porównywalna z lini? Art.

Uk?ad optyczny z?o?ony z 16 elementów rozmieszczonych w 13 grupach zawiera mnóstwo zaawansowanych technicznie, wysokiej jako?ci komponentów, w tym trzy soczewki FLD, dwie soczewki SLD, i dwa elementy asferyczne. Minimalizuje on aberracje i zapewnia wybitn? rozdzielczo?? nawet przy w pe?ni otwartej przys?onie. W szczególno?ci dwa elementy asferyczne zosta?y wypolerowane ultra precyzyjnie, z tolerancj? poni?ej 10 nanometrów, dzi?ki czemu zminimalizowano efekt cebulowego bokehu, powodowanego przez standardowe soczewki tego typu i zapewniono ostry obraz w ca?ym kadrze. Ponadto struktura optyczna ?agodnie zagina ?wiat?o, by zminimalizowa? kom? i zapewni? doskona?? jako?? od centrum do brzegów kadru. W rezultacie uzyskujemy g?adki okr?g?y bokeh i doskona?? transmisj? ?wiat?a.

Sigma: Obiektywy

trax, vw t-roc prześwit, audi do 15 tys, suvy 2019, audi a 4 opinie, yamaha fzs600 fazer, wv golf 5, ibiza 2012, nissan x trail 2009, innogy bmw, yamaha xv 535, night rod, zapieczone pierścienie olejowe, saab 93 1.8t

yyyyy