Obiektyw Sigma Sports 150-600mm F5-6.3 DG DN OS (Sony E, FE)

6 550,00

Opis

Obiektyw Sigma Sports 150-600mm F5-6.3 DG DN OS (Sony E, FE)

Sigma Sports 150-600mm F5-6.3 DG DN OS (Sony E, FE)

Teleobiektyw SIGMA Sport do aparatów bezlusterkowych. Pot??ne powi?kszenie i kompaktowe rozmiary!

150–600 mm F5–6.3 DG DN OS | Sport to pierwszy zmiennoogniskowy ultrateleobiektyw z linii Sport, zaprojektowany od podstaw specjalnie do pe?noklatkowych aparatów bezlusterkowych. Wspó?cze?nie zaprojektowany obiektyw oferuje wyj?tkowe poziomy wydajno?ci optycznej, unikalne funkcjonalno?ci i szczegó?y wykonania, oczekiwane zw?aszcza podczas fotografowania przyrody czy sportu. Elastyczny zakres ogniskowych od 150mm, do ogromnego zbli?enia przy 600mm, oraz funkcja MACRO, pozwala na swobodne tworzenie pi?knych obrazów w ka?dych warunkach.

150-600mm F5-6.3 DG DN OS | Sport ??czy jako?? wykonania, która utrzymuje standardy linii SIGMA Sport z doskona?? funkcjonalno?ci? i ergonomi?. Odporna na kurz i zachlapania konstrukcja, zapobiega przedostawaniu si? wody lub zanieczyszcze? do obiektywu, to w po??czeniu z hydro- i oleofobowymi pow?okami naniesionymi na przedni? soczewk?, zapewnia spokój ducha nawet w trudnych warunkach fotografowania. Obiektyw posiada funkcj? Dual Action Zoom, pozwalaj?c? na szybk? i wygodn? zmian? ogniskowych. Nowy prze??cznik Zoom Torque, steruje si?? oporu pier?cienia zoomu, w??cznie z eliminacj? niekontrolowanego wysuwania si? i chowania tubusa.

Sama ostro?? obiektu, to tylko cz??? istoty zdj?cia. Obiektyw zosta? zaprojektowany z my?l? o atrakcyjnym wygl?dzie nieostrych obszarów zdj?cia, z przyjemn? kompresj? i pi?knym efektem bokeh, aby tworzy? przyci?gaj?ce wzrok obrazy, które mo?na uzyska? tylko przy d?ugiej ogniskowej. Dzi?ki ulepszeniom konstrukcji optycznej i mechanicznej, a tak?e szeroko zakrojonym testom symulacyjnym, obiektyw osi?ga wysok? odporno?? na bliki i flary. Pomaga to zapewni? ostre i kontrastowe obrazy nawet w silnym ?wietle s?onecznym lub przy o?wietleniu od ty?u.

Prze??cznik blokuje równie? obiektyw w pozycji transportowej. Na korpusie obiektywu znajduje si? magnezowe  mocowane statywowe typu Arca Swiss. Stopka Arca Swiss mo?e zosta? odkr?cona zmniejszaj?c wag? obiektywu, a w jej miejsce mo?emy  zastosowa? np. monopod. Korpus obiektywu  wykonano z aluminium oraz  kompozytów TSC (Thermally Stable Composite), znanego z wielu innych obiektywów Sigma. TSC to rodzaj poliw?glanu o bardzo niskim wspó?czynniku rozszerzalno?ci cieplnej podobnym do aluminium, dzi?ki temu soczewki pozostaj? w swoim po?o?eniu podczas fotografowania o ka?dej porze roku.

Szybki i dok?adny autofocus zapewnia kolejna generacja liniowego silnika wyposa?onego w precyzyjne magnetyczne czujniki po?o?enia soczewek ostrz?cych.  Obiektyw w pe?ni wspó?pracuje z funkcjami aparatów detekcji oczu czy ?renic.

Sigma 150-600 DG DN SPORT jest wyposa?ona w dwustopniow? stabilizacj? optyczn? OS. Skuteczno?? stabilizacji drga? dochodzi do oko?o 4 stopni EV. Stabilizacja mo?e pracowa? w dwóch trybach. 

Obiektyw sk?ada si? z dwóch zasadniczych tubusów. Pierwszy, jest wysuwany w celu zmiany ogniskowych. Zmiana ogniskowych mo?e odbywa? si? w trybie Dual Action. Zmian? k?ta widzenia wykonujemy rotuj?c pier?cieniem ogniskowych, lub stosuj?c tzw pompk?, w trybie push and pull. Obydwa tubusy, pier?cienie, prze??czniki oraz mocowanie obiektywu s? silnie uszczelnione, zapewniaj?c komfort pracy w ?rodowisku zapylonym lub deszczowym ?rodowisku. Nale?y pami?ta?, ?e obiektyw ma podniesion? jako?? uszczelnie?, ale nie jest wodoszczelny, nie jest przystosowany do zanurzania wodzie.

Zaawansowany panel funkcyjny:1 – programowalny przycisk AFL2 – prze??cznik pier?cienia ZOOM: L – tubus zablokowany; T – tubus pracuje ze zwi?kszonym oporem ; S –  tubus pracuje z niskim oporem;3 – prze??cznik AF / MF4 – ogranicznik zakresu ostro?ci,5 – prze??cznik trybów stabilizacji optycznej. OFF: stabilizacja wy??czona, 1: klasyczna praca uk?adu stabilizacji, 2: tryb pracy przeznaczony do panoramowania oraz fotografowania z dynamiczn? zmian? po?o?enia obiektywu,6 – Nastawy indywidualne Custom 1, Custom 2. W przypadku L-Mount mo?liwo?? modyfikacji wg w?asnych potrzeb poprzez USB DOCK.

Sigma: Obiektywy

zl1 1le, renault megane iii 1.6 16v spalanie, usuwanie rys lakieru, bugati, kia ceed phev, nagar w silniku, marka samochodu na p, bmw 240i, jak zapłacić mandat z fotoradaru 2020, łada kalina, dacia logan ii, peugeot 308 t7 opinie, co jest obowiązkowe w samochodzie, ford transit custom 2020, instalacja cng a lpg, nissan elgrand, twingo renault, mercedes v8 biturbo amg, tatra 613 sprzedam

yyyyy