Oakley Kitchen Sink Camo Hunter 34l

980,00

Opis

Oakley Kitchen Sink Camo Hunter 34l

To jest automatyczne t?umaczenie wygenerowane przez software:Wyposa?ony w solidny sprz?t i wszechstronne opcje przechowywania, plecak Kitchen Sink to kompletny pakiet o wytrzyma?ym wygl?dzie. Niezale?nie od tego, czy wybierasz si? na jednodniow? wycieczk?, czy d?u?sz? wycieczk?, specjalistyczne kieszenie wewn?trz i na zewn?trz pozwalaj? uporz?dkowa? przedmioty, a odporny na ?cieranie materia? zapewnia im bezpiecze?stwo, w tym buty i wi?kszo?? 17-calowych laptopów. Wy?cie?any ty? i regulowane, wy?cie?ane siateczk? paski na ramiona zapewniaj? wygod? i ch?ód podczas holowania na d?ugich dystansach. Wyposa?ony w tward? komor? na odtwarzacz multimedialny oraz wzmocniony klips i zamki b?yskawiczne, plecak Kitchen Sink ??czy wytrzyma?o??, styl i ró?norodne funkcje, idealne na nieprzewidywalny dzie?. TECHNOLOGIA WODOODPORNE Zapewnia ochron? przed wilgoci? z zewn?trz, zwi?kszaj?c komfort i optymaln? wydajno??.

Oakley: Plecaki

sprzedaz aut, kod do radia, dekoder nr vin, qashqai 2020, clio campus, toyota yaris gr 2020

yyyyy