Opony Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 235/45 R17 97 Y XL FR

525,00

Opis

Opony Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 235/45 R17 97 Y XL FR

DOSKONA?E PROWADZENIE w ka?dych warunkach atmosferycznych: Goodyear 4Seasons Gen-3Poprawiona przyczepno?? dla lepszego prowadzenia na ?niegu. Krótsze hamowanie i lepsze prowadzenie na suchej drodze. Odporno?? na aquaplaning w ca?ym cyklu u?ytkowania opony. 

Dlaczego warto wybra? t? opon??

Technologia Snow GripDu?a ilo?? lamelek na ?rodku bie?nika zwi?ksza przyczepno?? na ?niegu. Lamelki wp?ywaj? na siebie w miejscach, w których si? przecinaj?, stymuluj?c punkt otwarcia, co skutkuje lepsz? przyczepno?ci?.

  

Technologia Dry HandlingDzi?ki wytrzyma?ym blokom bie?nika stopie? deformacji opony podczas trudnych manewrów jest mniejszy. Skutkuje to krótsz? drog? hamowania na suchej nawierzchni oraz lepszym prowadzeniem. 

  

Technologia Aqua ControlG??bokie i szerokie rowki umo?liwiaj? lepsze odprowadzanie wody. Wraz z up?ywem czasu rowki ewoluuj? tak, aby zawsze zapewnia? optymalne rozpraszanie wody.

Wiele testów. Jedna odpowied?:

Nasze opony letnie, zimowe i ca?oroczne s? nie tylko innowacyjne, lecz tak?e wysoko oceniane w testach ekspertów.To dlatego, ?e in?ynierowie Goodyear testuj? projekt ka?dego nowego modelu w oparciu o ponad 50 kryteriów osi?gów. Dzi?ki temu mamy pewno??, ?e ka?da opona Goodyear zapewnia lepszy komfort jazdy.

Goodyear: Opony ca?oroczne

motory rybnik, tesla battery day, mazda rx8, yamaha xmax 300, jeep renegade night eagle, ciągniki ursus c-330

yyyyy