Olej silnikowy syntetyczny OEM Specific 506 01/506 00/503 00 0W30 (5 litrów) MOTUL 101171

328,00

Opis

Olej silnikowy syntetyczny OEM Specific 506 01/506 00/503 00 0W30 (5 litrów) MOTUL 101171

Oleje silnikowe s? jednymi z najwa?niejszych p?ynów eksploatacyjnych w ka?dym poje?dzie, który wyposa?ony jest w silnik spalinowy. G?ównym zadaniem oleju jest przede wszystkim wytworzenie cienkiej warstwy filmu olejowego na styku powierzchni ruchomych elementów silnika, a tak?e odpowiednie ch?odzenie najmocniej obci??onych cieplnie podzespo?ów. Aktywne dodatki myj?ce, zawarte w sk?adzie nowoczesnych olejów pozwalaj? utrzyma? wn?trze komory spalania, gniazda zaworowe i kana?y olejowe w idealnej czysto?ci, co wyd?u?a okres eksploatacji jednostki nap?dowej. Stosowanie dobrej jako?ci oleju silnikowego oraz jego terminowa wymiana pozwalaj? na d?ug? i bezproblemow? eksploatacj? samochodu.Ca?kowicie syntetyczny olej MOTUL OEM Specific 506 01/506 00/ 503 00 0W30 jest specjalistycznym produktem, dedykowanym do silników benzynowych i wysokopr??nych samochodów z grupy VAG (Audi, Skoda, Seat, Volkswagen), które wymagaj? oleju o powy?szej specyfikacji. Unikalna formu?a oleju umo?liwia wyd?u?enie dystansu pomi?dzy kolejnymi wymianami oleju nawet dwukrotnie. Oprócz tego MOTUL OEM Specific 506 01/506 00/503 00 0W30 nale?y do grupy olejów lekkobie?nych, co wydatnie przek?ada si? na obni?one zu?ycie paliwa, ni?sz? emisj? zanieczyszcze? oraz zwi?kszony czas eksploatacji jednostki nap?dowej. W sk?adzie oleju MOTUL OEM Specific 506 01/506 00/503 00 0W30 zastosowano szereg dodatków przeciwzu?yciowych, antykorozyjnych i przeciwpiennych.Olej MOTUL OEM Specific 506 01/506 00/503 00 0W30 nie mo?e by? stosowany w pojazdach wyposa?onych w filtr cz?stek sta?ych DPF/FAP.Lepko?? wg SAE: 0W30.Spe?nia wymagania specyfikacji producentów:· VW 506 01;· VW 506 00;· VW 503 00.Pojemno?? opakowania: 5 litrów.

Motul: Oleje silnikowe

ford focus mk2 2010, corsa d silniki, spalanie smart fortwo, hamulec elektryczny, podsłuchiwanie policji, toyota avensis 2009 opinie, aprilla sr, najlepszy olej 5w40, omega opel, fiat stilo 2.4

yyyyy