Neo Prostownik 11 891

177,00

Opis

Neo Prostownik 11 891

Automatyczny prostownik, sterowany mikroprocesorem, przeznaczony jest do ?adowania akumulatorów bezobs?ugowych oraz do d?ugotrwa?ego ?adowania i ?adowania konserwacyjnego akumulatorów nie b?d?cych w ci?g?ej eksploatacji akumulatorów do klasycznych samochodów, pojazdów rekreacyjnych, traktorów trawnikowych i tym podobnych. Zintegrowany mikroprocesor umo?liwia ?adowanie w kilku krokach. ?adowanie konserwacyjne, utrzymuje pojemno?? akumulatora na poziomie 95–100%, a zatem utrzymuje akumulator w pe?ni na?adowany przez ca?y czas. Operacja ?adowania nie musi by? monitorowana. Prostownik przeznaczony jest do ?adowania obs?ugowych lub bezobs?ugowych akumulatorów kwasowo-o?owiowe 6 / 12 V (akumulatory mokre / Ca/Ca / EFB) oraz do akumulatorów o?owiowych ?elowych i AGM stosowanych w pojazdach silnikowych. Urz?dzenia nie wolno u?ywa? do ?adowania akumulatorów litowo-?elazowo-fosforanowych (np. LiFePO4) lub innych akumulatory litowe.

NEO: Prostowniki do akumulatorów

kompresor mp3, jak sprawdzić auto po nr vin za darmo, silniki mazdy, świecąca kontrolka abs, piasta, shell jasienica, daewo leganza

yyyyy