Noco Gbx45 Boostx Jump Starter 12 V 1250A 4Ldiesel

629,00

Opis

Noco Gbx45 Boostx Jump Starter 12 V 1250A 4Ldiesel

-Przeznaczony do silników benzynowych o pojemno?ci 6,5 litrów orazsilników Diesla do 4,0 litrów-0% doROZRUCHUBoost X jest wyposa?ony w technologi? USB-C, która w po??czeniuz dostarczaniem energii, zapewnia b?yskawiczne ?adowanie.Ca?kowicie na?aduj Boost X w krótszym czasie lub przejd? od 0%,aby rozpocz?? rozruch tylko w 5 minut ?adowania urz?dzenia-60-SEKUND LIMITU CZASU.Automatyczna funkcja oszcz?dzania energii. Uruchom pojazdw ci?gu60 sekund. Po up?ywie 60-sekundowego limituczasu urz?dzenie musi by? wy??czone, a nast?pnie ponowniew??czone, aby zainicjowa? now? sekwencj? rozruchu.-SUPERBEZPIECZNE 2,0.Ulepszyli?my nasz? nasz? technologi? UltraSafe .To wci?? naszaprosta, bezb??dna konstrukcja z technologi? zapobiegaj?c? przediskrzeniem i odwrotn? polaryzacj? ale tak?e technologi? pozwalaj?c?na zwi?kszon? wydajno?? ciepln? oraz zarz?dzaj?c? moc? wcelu zapewnienia lepszej wydajno?ci i d?u?szej ?ywotno?ci bateriiurz?dzenia.?ADOWANIE URZ?DZENIANa?aduj ka?de urz?dzenie. Dzi?ki wyj?ciu USB-C masz moc, aby na?adowa? prawie wszystko.Wewn?trzny powerbank urz?dzenia zapewnia60 watów mocy — zarówno na wej?ciu, jak i na wyj?ciu — aby bezwysi?ku zasila? nasze ulubione urz?dzenia z USB-C takie jak telefony,tablety, laptopy, urz?dzenia przeno?ne i inne.-CZAS ?ADOWANIA URZ?DZE? ZEWN?TRZNYCH16h – 2,5W8h – 5W4h – 10WPr?d rozruchu [A] 1250Napi?cie [V]12Bateria Wewn?trzna [Wh] 31Wej?cie USB C [A]5Wyj?cie USB C [A]5D?ugo?? [mm] 174Szeroko?? [mm] 84Wysoko?? [mm] 53Waga [kg] 0,6kg

Noco: Prostowniki do akumulatorów

octavia kombi, parking pod blokiem przepisy, tid, powłoka ceramiczna na auto, hyundai tucson 1.6 gdi spalanie, kupiłem auto że zgubiona karta pojazdu

yyyyy