Neno Duo Laktator Elektryczny

299,00

Opis

Neno Duo Laktator Elektryczny

Neno Duo Laktator Elektryczny

Podwójny laktator
elektryczny Neno Due Podwójny laktator elektryczny Neno Due zaoszcz?dzi Twój
czas, pomagaj?c bezpiecznie odprowadzi? pokarm. HIGIENA Z pewno?ci? chcia?aby?
by mleko d?u?ej zachowywa?o swoj? ?wie?o??. Jest to mo?liwe poprzez specjalnie
zaprojektowany system s?u??cy cofaniu si? mleka w obiegu pompki. PANEL DOTYKOWY
Laktator Neno Due b?dziesz mog?a obs?ugiwa? z przyjemno?ci? dzi?ki intuicyjnemu
panelowi dotykowemu. Raz u?yty przez Ciebie laktator, zapami?ta Twoje
preferencje. PODWÓJNY LAKTATOR Laktator Neno Due pozwali Ci na zaoszcz?dzenie
czasu poprzez odprowadzenie mleka z dwóch piersi w tym samym czasie. W zestawie
laktatora znajdziesz dwie butelki, dzi?ki czemu mo?esz zacz?? korzystanie z
urz?dzenia tu? po wyci?gni?ciu z pude?ka.

PRZYJAZNY DLA SKÓRY
Producenci mieli ?wiadomo?? jak istotny jest komfort i przyjemno??, st?d te?
wykorzystali japo?ski silikon, który zmniejsza poczucie ucisku i usprawnia
przep?yw mleka, dbaj?c tym samym o Twój komfort. Producenci nie wykorzystali
natomiast BPA, tak wi?c laktator jest bezpieczny w u?yciu. PE?EN ZESTAW W
zestawie Neno Due oprócz laktatora znajdziesz nie tylko samo urz?dzenie, ale
równie? butelki na mleko jak i pasuj?ce do nich smoczki. STYMULACJA Przed
odprowadzeniem pokarmu, laktator Neno Due pobudza gruczo?y mleczne w piersiach
zapewniaj?c lepszy przep?yw mleka. DWA TRYBY DZIA?ANIA To Ty decydujesz jak
zastosujesz laktator Neno Due – mo?esz odci?gn?? mleko z jednej lub obu piersi
jednocze?nie. ?ATWY W U?YCIU Wszystko za pomoc? jednego klikni?cia. Laktator
Neno Bella automatycznie prze??cza si? z trybu stymulacji piersi do trybu
pobierania pokarmu. Je?li zapomnisz o wy??czeniu urz?dzeniu, nie przejmuj si?,
gdy? wy??czy si? on automatycznie po 30 minutach.

?ATWA STERYLIZACJA
Nikt nie lubi bakterii. Tak samo jest z laktatorem. Pami?taj o regularnym
czyszczeniu! Mo?esz do tego u?y? wrz?cej wody, albo sterylizatora parowego, z
którego korzystasz do dezynfekcji butelek na mleko. UNIWERSALNY Mo?esz
korzysta? z tego laktatora niezale?nie od rozmiaru swoich piersi. A to za
spraw? elastycznej nak?adki, która zmniejsza ucisk, zwi?kszaj?c przep?yw mleka.
Laktatory to urz?dzenia s?u??ce do odprowadzania mleka z piersi kobiety po
porodzie. Regularne odprowadzanie pokarmu jest wa?ne dla Twojego zdrowia.
Podwójny laktator elektroniczny Neno Due to idealny wybór dla ka?dej m?odej
mamy. Urz?dzenie te pozwala na odprowadzanie pokarmu z obydwu piersi
jednocze?nie, oszcz?dzaj?c na czasie. Dzi?ki zasilaniu z wbudowanego
akumulatora, laktator mo?e by? zabrany w podró? i u?yty nawet, gdy nie masz
gniazdka zasilania w pobli?u.

Laktator dzia?a w
dwóch trybach – wpierw stymuluje i pobudza pier? by zapewni? lepszy przep?yw
mleka, a nast?pnie przechodzi w tryb pobierania pokarmu. Urz?dzenie zapami?tuje
wcze?niej u?yte ustawienia, dzi?ki czemu nie musisz go konfigurowa? przy ka?dym
u?yciu. Mo?esz prze??czy? laktator elektroniczny mi?dzy trybem pobierania
pokarmu z jednej lub z obydwu piersi. Nak?adki na piersi podwójnego laktatora
elektronicznego Neno Due zosta?a wykonana z przyjemnego w dotyku, delikatnego
silikonu japo?skiego. Lejek zosta? wyprofilowany tak, by urz?dzenia mo?na by?o
u?ywa? niezale?nie od rozmiaru piersi. Wszystkie plastikowe elementy podwójnego
laktatora elektronicznego Neno Due mo?na ?atwo zdezynfekowa? z u?yciem wrz?cej
wody lub sterylizatora parowego. ?adna z cz??ci urz?dzenia nie zawiera BPA,
dzi?ki czemu urz?dzenie jest w pe?ni bezpieczne w u?yciu i mo?e wchodzi? w
bezpo?redni kontakt z ?ywno?ci?, w tym z mlekiem matki. Podwójny laktator
elektroniczny Neno Uno ma prosty w obs?udze, dotykowy interfejs, który pozwoli
ci szybko i skutecznie dostosowa? si?? ssania urz?dzenia do twoich potrzeb.
Urz?dzenia mo?na u?ywa? z butelkami Neno Bottle 150. Rozmiar: 81x66x62 mm
Pojemno?? i rodzaj baterii: 3.7V 2000 mAh Li-Ion Port ?adowania: USB typ C
Ilo?? trybów pracy: 5 poziomów stymulacji, 9 poziomów odci?gania pokarmu Czas
?adowania: 2 godziny Automatyczne wy??czenie: po 30 min Si?a odsysania w trybie
poboru pokarmu: 18,9-42,9 kPa Si?a odsysania w trybie stymulacji: 3,9-20,5 kPa
Butelka – materia?: Tworzywo sztuczne wolne od BPA / Wysokiej jako?ci Silikon
Zawarto?? zestawu: Stacja pompuj?ca, 2x butelka na mleko, 2x przewód
silikonowy, 2x zawór do butelki, 2x pokrywka lejka, przewód USB typ C,
instrukcja

Neno: Laktatory

światła przednie przeciwmgłowe, system start&stop, dacia logan 1.5 dci, astra vi, terex, jak odkręcić tablice rejestracyjne, samochód bezpośrednio od właściciela, smart roadster cena, ranking silników benzynowych, piszczenie przy skręcaniu kierownicą, porsche 911 old, auto naklo, i20 otomoto, hyundai suwałki, hdi moto assistance złoty plus, taureg, kubota v1505, vw scharan

yyyyy