Oilatum Baby Emulsja do k?pieli 250ml

22,99

SKU: 32828a4d74c8 Kategorie: , Tagi: , , ,

Opis

Oilatum Baby Emulsja do k?pieli 250ml

Emulsja
do k?pieliPrzeznaczona do ka?dego rodzaju skóry, równie? skóry wra?liwej, suchej i sk?onnej do podra?nie?. 

97% dermatologów uwa?a, ?e stosowanie
emolientów do k?pieli jest wa?n? cz??ci? dbania
o dzieci z problemem suchej skóry.3

Efekty dzia?ania Emulsji Oilatum Baby4

Cykl suchej skórySucha skóra to z?o?ony problem, który nie oznacza jedynie nadmiernej uraty nawil?enia. Jej powstanie to wynik kilkuetapowego procesu, obejmuj?cego problemy w naturalnym funkcjonowaniu skóry. 

Dlatego stworzyli?my produkty odpowiednie do kompleksowej piel?gnacji suchej skóry na ka?dym etapie tego cyklu, stanowi?ce cz??? Cyklu Odnowy Skór.

Oilatum Cykl Odnowy SkóryEmolienty Oilatum Baby, dzia?aj?ce w oparciu o naturalne substancje zawarte w oleju mineralnym, odbudowuj? naturaln? warstw? ochronn? skóry, dzi?ki czemu zwi?ksza si? jej odporno?? na czynniki dra?ni?ce. W ten sposób skóra zostaje odpowiednio nawil?ona, przywrócona zostaje te? jej elastyczno??, a wzmocniona warstwa ochronna zapobiega ponownej utracie wody. Emolienty Oilatum Baby pomagaj? przywróci? prawid?owe funkcjonowanie skóry i wspieraj? jej naturalne mechanizmy odbudowuj?ce, a stosowane na skór? zdrow?, chroni? j? przed spadkiem nawil?enia i nawrotem problemów z przesuszeniem.

Badania
przeprowadzone w?ród polskich rodzin pokazuj?, ?e problem suchej oraz sk?onnej
do atopii i podra?nie? skóry dotyka w naszym kraju a? 97% maluchów.5

Co mówi? rodzice?

Wypróbuj pe?n? gam? kosmetyków Oilatum BabyDla prawid?owej piel?gnacji skóry maluszka zalecamy stosowanie wszystkich kosmetyków z serii Oilatum Baby.

80% mam jest
zgodnych, ?e stosowanie pe?nej gamy emolientowej (emolienty stosowane do
mycia, k?pieli i nawil?ania) u?atwia piel?gnacj? skóry i dziecka.6

Oilatum radziOto kilka porad naszych ekspertów dotycz?cych k?pieli ma?ego dziecka.

Przygotowanie do k?pieliZanim zaczniesz k?piel, przygotuj wszystkie potrzebne przybory, przede wszystkim r?cznik i emulsj? Oilatum Baby oraz ubranka i pieluszk?. Nie wk?adaj na si?? do wanienki dziecka, które boi si? wody – na pocz?tek myj je wilgotnym r?cznikiem i stopniowo oswajaj z wod?, a po jakim? czasie maluszek sam pokocha k?piele. Przez pierwsze miesi?ce ?ycia niemowl?cia codzienna k?piel nie jest konieczna. Pami?taj tylko, aby dok?adnie przemywa? skór? tam, gdzie jest najbardziej nara?ona na zabrudzenia i podra?nienia (twarz, okolice za uszami, zgi?cia skóry, okolice pieluszki, podbródek i szyj?). O codzienn? k?piel zadbaj, gdy dziecko nauczy si? samodzielnie je?? i przemieszcza?. Nie u?ywaj myjek. Nie s? one konieczne, aby wyk?pa? dziecko i cz?sto trudno je w?a?ciwie zdezynfekowa?. 

K?pielDopóki nie nabierzesz wprawy w k?paniu swojej pociechy, unikaj stosowania p?ynów z oliwk? – skóra staje si? wtedy bardzo ?liska i dziecko mo?e Ci si? wy?lizgn?? przy wk?adaniu lub wyjmowaniu z wanienki.K?p dziecko w wodzie o temperaturze 33—34°C. Je?eli nie masz termometru, zanurz w wodzie przedrami? lub ?okie?. Je?li woda nie b?dzie ani wyra?nie gor?ca ani zimna, to oznacza, ?e jest odpowiednia.Nie potrzebujesz wiele wody – wystarczy tyle, aby przykry?a dziecko do po?owy. Wanienk? ustaw w dogodnym miejscu na stabilnym pod?o?u tak, aby si? nie wywróci?a podczas k?pieli. W czasie k?pieli, jedn? r?k? zawsze podtrzymuj g?ówk? dziecka nad powierzchni? wody. 

Po k?pieliZaraz po tym, jak wyjmiesz malucha z wanienki, otul go dok?adnie mi?kkim r?cznikiem, aby by?o mu ciep?o, i dobrze go osusz.Je?li zauwa?ysz zmiany na skórze, prawdopodobnie b?dzie to sucho?? lub ?uszczenie. Po konsultacji z po?o?n? lub lekarzem dermatologiem miejscowo zastosuj odpowiedni krem, np. Oilatum Baby.Im wi?cej bliskiego kontaktu masz ze swoim dzieckiem, tym lepsz? stworzycie ze sob? wi??. Moment po k?pieli to idealny czas na masa?, który ma wyj?tkowe w?a?ciwo?ci – poprawia kr??enie, kszta?tuje wra?liwo?? na bod?ce. Twoje dziecko czuje, ?e jest pod opiek? kogo? bliskiego. Pami?taj, aby masa? przeprowadzi? w cichym, ciep?ym miejscu. 

1 Badanie Traper, Cegedim, pa?dziernik
2013.

2 Badanie efektywno?ci akcji Przytulenie
ma znaczenie OILATUM, Cegedim, Czerwiec 2014.

3 Badanie Brand Equity Tracking
Poland 2014.GSK Data on File (Survey of 286 dermatologists carried out at the
EADV annual conference 2014 by IPSOS on behalf of GSK).

4 Na podstawie: J. Szepietowski, A.
Kaszuba, Z. Adamski, W. Placek, J. Salomon, Emolienty w leczeniu schorze?
dermatologicznych: stanowisko grupy ekspertów, „Dermatologia

5 Badanie Brand Equity Tracking
Poland 2014.

6 GSK Data
on File (Products tested unbranded over 14 days during a market research study
on 151 mums with children with dry skin aged 6-36 months) (RH02645).

CHPL/CHOIL/0006/16

STADA: Dermokosmetyki

usuwanie plam z tapicerki samochodowej, mercedes mały, boxer diesel, hummer wojskowy, napinacz łańcucha rozrządu objawy

yyyyy