Miernik parametrów powietrza AZ 7729

1 053,00

Opis

Miernik parametrów powietrza AZ 7729

AZ 7729 to miernik przeznaczony do monitorowana jako?ci powietrza w pomieszczeniach. Umo?liwia jednoczesny pomiar poziomu dwutlenku w?gla, temperatury oraz wilgotno?ci.Posiada wbudowany czujnik NDIR pozwalaj?cy na precyzyjny pomiar poziomu CO2 w czasie rzeczywistym oraz wysokiej klasy sensor Rotronic do pomiaru wilgotno?ci. Wyniki przedstawiane s? na du?ym, dotykowym panelu LCD.Miernik jest przystosowany do pracy ci?g?ej. U?ytkownik ma mo?liwo?? ustawienia progu alarmowego CO2 po przekroczeniu, którego zostanie w??czona sygnalizacja d?wi?kowa. Wskazania miernika s? uzupe?niane przy pomocy kolorowego, programowalnego wska?nika jako?ci powietrza, który znajduje si? w górnej cz??ci urz?dzenia. U?ytkownik ma mo?liwo?? ustawienia trzech progów dla wskaza?: Dobry (Good) – kolor zielony; Normalny (Normal) – kolor ?ó?ty; S?aby (Poor) – kolor czerwony.Urz?dzenie posiada funkcj? automatycznej kalibracji czujnika CO2, dwupunktow? kalibracj? sensora wilgotno?ci oraz opcj? zmiany jednostek odczytu temperatury (ºC lub ºF).AZ 7729 jest zasilany za po?rednictwem zasilacza sieciowego DC 5V 0.5A, wtyk typu C.ZASTOSOWANIEPomiary na stanowiskach pracy, przemys? rolno-spo?ywczy, fermy drobiu, szklarnie, magazyny ?ywno?ci, magazyny butli CO2, magazyny ?rodków ga?niczych, pomieszczenia z instalacj? ga?nicz? na bazie CO2, browary, rozlewnie napojów gazowanych, gorzelnie, zak?ady przemys?u fermentacyjnego, do monitorowania procesów przemys?owych, weryfikacja poprawno?ci wykonania instalacji HVAC (klimatyzacji i wentylacji).ZALETYDu?y, ciek?okrystaliczny wy?wietlacz – dotykowyDodatkowy wska?nik jako?ci powierza w pomieszczeniu: Good, Normal, PoorTrzy progi alarmowe – programowalne dowolnie przez u?ytkownikaStabilny i dok?adny czujnik NDIRJednoczesny pomiar warto?ci CO2, temperatury, wilgotno?ciWysoka czu?o??, selektywno?? i trwa?o??Sygnalizacja d?wi?kowa przekroczenia progów alarmowychFunkcja auto-kalibracji czujnika CO2Mo?liwo?? wyboru jednostek dla temperatury °C / °FErgonomiczna i estetyczna obudowa

Aisko: Mierniki uniwersalne

wyprzedaże aut 2018, caravaning w polsce, volvo kabriolet, lexus is250 opinie, opel astra h 1.6 gaz opinie, bmw gran tourer, maglownica regeneracja, brudny płyn chłodniczy, tablica pl włoszczowa, samochód, mercedes e amg, panda olsztyn, renault megane 2 rs, rejestracja auta poza miejscem zameldowania, mercedes g klasa 1990, pko samochody, dobry samochód do 30 tys

yyyyy