maty Peugeot 508 2010-2018 2017 2016 2015 +stopery

69,90

Opis

maty Peugeot 508 2010-2018 2017 2016 2015 +stopery

Dywaniki gumowe – komplet 4 szt. (przód + ty?)Dywaniki przeznaczone s? do poni?szych modeli aut:PEUGEOT 508 I: Roczniki: 2010 – 2018Dywaniki wykonane s? ze starannie dobranej mieszanki gumy, opracowanej specjalnie z my?l? o produkcji dywaników samochodowych. Dzi?ki temu odporne s? na ?cieranie. Dodatkowym zabezpieczeniem s? wypustki znajduj?ce si? na spodzie dywaników, co zapobiega ich przesuwaniu si?. Stopie? dopasowania kszta?tu wzgl?dem oryginalnych dywaników: ok. 90-100%. Uwaga! Wielu sprzedawców sprzedaje podobne dywaniki okre?laj?c je enigmatycznym s?owem „dopasowane” (co klienci cz?sto myl? z dywanikami „dedykowanymi”, czyli o stopniu dopasowania 100%). Tymczasem s? to bardzo cz?sto dywaniki o stopniu dopasowania nieprzekraczaj?cym nawet 75%.W zestawie z dywanikami s? 4 komplety stoperów wraz z pasuj?cymi do nich wkr?tami widoczne na zdj?ciu obok (na jeden komplet sk?ada si? 1 cz??? spodnia stoperu, 1 cz??? dolna stoperu oraz wkr?t). Stopery wraz z wkr?tami pakowane s? do woreczków po 2 komplety w ka?dym. Stopery nale?y zamontowa? samemu. Dywaniki nie maj? zaznaczonych miejsc monta?u stoperów, ewentualne sugerowane miejsca monta?u nale?y dok?adnie sprawdzi?, gdy? niektóre wersje aut mog? mie? te miejsca przesuni?te. Monta? stoperów nie jest konieczny do prawid?owego u?ytkowania dywaników. Dywaniki s? bardzo ci??kie i stosunkowo grube – waga jednego przedniego dywanika w zale?no?ci od modelu to ok. 2kg – oraz dodatkowo posiadaj? wypustki na ich spodzie, ?e ju? w same w sobie dobrze przylegaj? do powierzchni bez tendencji do przemieszczania si?. Stopery s? tylko dodatkowym elementem zabezpieczaj?cym dywanik przed przesuwaniem si?.

inna: Dywaniki samochodowe

jak zmieścić rower w bagażniku, sohc, najtańszy suv w utrzymaniu, sterownik abs bmw e39, bmw coupe, олх пл гданьск, citroen c4 automat, iveco daily 35s13, fiat panda łódzkie

yyyyy