Mocne Stalowe Szpilki Do Agrow?okniny Kolki U15S

20,00

Opis

Mocne Stalowe Szpilki Do Agrow?okniny Kolki U15S

Przedmiot oferty:1 op. szpilek metalowych U15 do agrow?ókninyOpakowanie zawiera 50 szt. szpilekPARAMETRY……………………………………………………………………………………………………Nazwa: Szpilki staloweProducent: PolskiKszta?t i d?ugo??: U14 cmSzeroko??: 2,5 cm?rednica pr?ta: 2,6 – 3 mmIlo?? szt. w opakowaniu: 50 szt.Waga opakowania: 0,6 kgZASTOSOWANIE……………………………………………………………………………………………………Szpilki przeznaczone do mocowania agrow?ókniny lub agrotkaniny do pod?o?a. Idealnie sprawdzaj? si? na du?ych plantacjach jak i w ma?ym ogródku. Dok?adne przymocowanie tkaniny/w?ókniny jest bardzo wa?ne i gwarantuje, ?e nie powstan? wybrzuszenia oraz ?e tkanina si? nie b?dzie zawija?.Agrow?óknina posiada wszechstronne zastosowanie i ?wietnie nadaje si? do ka?dego ogrodu. Poprawia warunki rozwoju ro?lin, skutecznie zwalczaj?c chwasty bez konieczno?ci u?ywania szkodliwych ?rodków chemicznych. Dzi?ki utrzymaniu wy?szej temperatury pod ?ció?k? z agrow?ókniny, ro?liny maj? lepsze warunki do szybszego wzrostu wegetatywnego oraz rozrostu systemu korzeniowego. W odró?nieniu do zwyk?ej czarnej folii – w pe?ni przepuszcza wod? oraz sk?adniki mineralne, co sprzyja utrzymaniu wilgoci i jako?ci upraw.Przy stosowaniu agrow?ókniny przed zbiorami w tunelach oraz uprawach rolnych nie musimy si? martwi? o rozk?adanie k?opotliwej s?omy, ?eby nasze owoce i warzywa by?y czyste.MONTA? AGROW?ÓKNINY……………………………………………………………………………………………………Uk?adanie i mocowanieAgrow?óknin? nale?y rozwin?? bezpo?rednio na chronionym pod?o?u. W celu odpowiedniego przymocowania nale?y wykorzysta? plastikowe ko?ki lub stalowe szpilki, które wbija si? na obu kra?cach agrow?ókniny co ok. 1 metr. Najcz??ciej wykorzystywane s? do tego ko?ki z grotami, które mo?na zakupi? na tej aukcji i na innych aukcjach w naszym sklepie, w ró?nych wariantach d?ugo?ci (od 12,5 do 25 cm).ZALETY AGROW?ÓKNINY……………………………………………………………………………………………………OchronaDzi?ki swojej gramaturze skutecznie zwalcza chwasty bez konieczno?ci u?ywania szkodliwych ?rodków chemicznych, a tak?e chroni przed bakteriami oraz szkodnikami.Wspomaganie wzrostuAgrow?óknina skutecznie poprawia warunki wzrostu ro?lin poprzez utrzymywanie wy?szej temperatury oraz wilgotno?ci pod ?ció?k?, sprzyjaj?c wzrostowi wegetatywnemu ro?lin, a tak?e wzmacnianiu si? systemu korzennego.Odporno?? i wysoka trwa?o??Oferowany przez nas produkt jest w odporny na procesy gnilne w kontakcie z wod?, a tak?e promieniowanie UV, dzi?ki czemu mo?e skutecznie s?u?y? w Pa?stwa ogrodzie przez wiele lat.EstetykaAgrow?óknina pozwala na skuteczne oddzielenie gleby od nawierzchni ozdobnej, dzi?ki czemu u?atwia tworzenie ciekawych kompozycji z kory, kamieni, jak równie? grysu.

Inny: Akcesoria do sadzenia i piel?gnacji ro?lin

dane techniczne kia sportage, tiguan i, fiat doblo maxi 2018, suv jaki wybrać, focus cena

yyyyy